Fylkesvalgliste

Britt Gulbrandsen

Britt Egeland Gulbrandsen

01. plass

Bjørn Lande
Constanse Thuv

Constance Thuv

03. plass

Hans Petter Hannaas Aslakstrøm

04. plass

Kari Koppang Fuglevik

05. plass

Kolbjørn Westberg

Kolbjørn Westberg

06. plass

Mona Hovland Wendelborg, pol.råd. for Arbeids- og sosialkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Mona Hovland Wendelborg

07. plass

Lars-Kristian Holøs Pettersen

08. plass

Kamilla Pletten

Kamilla Synnøve Pletten Aasgard

09. plass

Brynjar Høidebraaten

Brynjar Høidebraaten

10. plass

Bilde av Anette Liseter

Anette Liseter

11. plass

Dagfinn stærk

Dagfinn Stærk

12. plass

Bozena Zofia Filar

13. plass

Finn Jensen, Moss

Finn Alexander Jensen

14. plass

Marita Gard

Marita Gard

15. plass

Christopher Lunde Mentzoni

16. plass

Rudi Myntevik

17. plass

Marianne Nordlie

Marianne Nordlie

18. plass

Kasy Bjørve Galgalo

Kasy Galgalo

20. plass

Olav Moe

Olav Ingebjørn Moe

21. plass

EInar Kiserud

Einar Kiserud

22. plass

Anna Margaretha Solberg

Anna Margaretha Solberg

23. plass

Simon Lindau Jørgensen

24. plass

Thomas Graff

25. plass

Bilde av Marit Solerød

Marit Solerød

26. plass

Martin Foss

27. plass

Jan Helge Aker

28. plass

Elisabeth Krusinski

29. plass

Øistein Lie

30. plass

Bjørnar Grønbech

Bjørnar Grønbech

31. plass

Inger Lise Brække

Inger Lise Brække

32. plass

Trond Svenneby

33. plass

Per Lebesby

34. plass

Solfrid Kobbevik

Solfrid Kobbevik

35. plass

Bjørn Sætra

Bjørn Sætra

36. plass

Jostein Matre

Jostein Matre

37. plass

Iselin Bjørnstad

Iselin Bjørnstad

38. plass

Sacha Christian Foss

39. plass

Knut Espeland

40. plass