Fylkestingsgruppa

Britt Gulbrandsen

Britt Egeland Gulbrandsen

Fylkestingsgruppeleder

Bjørn Lande

Bjørn Lande

Fylkestingsmedlem

Constanse Thuv

Constance Thuv

Fylkesting 1. vara

Hans Petter Hannaas Aslakstrøm

Fylkesting 2. vara

Kari Koppang Fuglevik, Råde KrF

Kari Koppang Fuglevik

Fylkesting 3. vara

Kolbjørn Westberg, Fredrikstad KrF

Kolbjørn Westberg

Fylkesting 4. vara

Mona Hovland Wendelborg, pol.råd. for Arbeids- og sosialkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Mona Hovland Wendelborg

Fylkesting 5. vara