Fylkesstyret

Bjørn Lande

Bjørn Lande

Fylkesleder

Brynjar Høidebraaten

Brynjar Høidebraaten

Fylkes 1. nestleder

Kari Koppang Fuglevik, Råde KrF

Kari Koppang Fuglevik

Fylkes 2. nestleder

Mona Hovland Wendelborg, pol.råd. for Arbeids- og sosialkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Mona Hovland Wendelborg

Fylkesstyremedlem

Thomas Graff

Fylkesstyremedlem

Kamilla Pletten

Kamilla Synnøve Pletten Aasgard

Fylkesstyremedlem

Ola Danielsen

Fylkesstyre 1. vara

Emmely Jeanett Holen

Fylkesstyre 2. vara

Knut Espeland

Fylkesstyre 3. vara

Jon Steinar Kjøllesdal

Jon Steinar Kjøllesdal

Fylkessekretær