Fylkestingsgruppe

Fylkestingsgruppe

Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad

Fylkesvaraordfører

Janne Nystøl

Janne Nystøl

Fylkestingsgruppeleder

Ingunn Fjærbu Roppestad

Fylkestingsmedlem

Rune André Sørtveit Frustøl

Fylkestingsmedlem

Tore Askildsen

Inger Lise Hillestad Aasen

Fylkesting 1. vara

Kjetil Glimsdal

Fylkesting 2. vara

Turid Torland Håland

Fylkesting 4. vara