Fylkestingsgruppe

Fylkestingsgruppe

Bilde av Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad

Fylkesvaraordfører

Bilde av Janne Nystøl

Janne Nystøl

Fylkestingsgruppeleder

Bilde av Ingunn Fjærbu Roppestad

Ingunn Fjærbu Roppestad

Fylkestingsmedlem

Bilde av Jon-Olav Strand
Bilde av Rune André S. Frustøl

Rune André Sørtveit Frustøl

Fylkestingsmedlem

Bilde av Tore Askildsen
Bilde av Inger-Lise Hillestad Aasen

Inger Lise Hillestad Aasen

Fylkesting 1. vara

Bilde av Kjetil Glimsdal

Kjetil Glimsdal

Fylkesting 2. vara

Bilde av Turid Torland Håland

Turid Torland Håland

Fylkesting 4. vara