Fylkestingsgruppe

Fylkestingsgruppe

Jorunn Gleditsch Lossius representant

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Fylkesvaraordfører

Bilde av Janne Nystøl

Janne Nystøl

Fylkestingsgruppeleder

Bilde av Rune André S. Frustøl

Rune André Sørtveit Frustøl

Fylkestingsmedlem

Terje Eikin

Terje Eikin

Fylkestingsmedlem

Raymond Bærø

Fylkestingsmedlem

Georg Gulli

Fylkestingsmedlem

Bilde av Liv Tomter

Liv Benedikte Damsgård Tomter

Fylkesting 1. vara

Bilde av Tove Sinnes

Tove Stapnes Sinnes

Fylkesting 2. vara

Bilde av Thor Bernhard Sagland

Thor Bernhard Sagland

Fylkesting 4. vara