Fylkestingsgruppe

Fylkestingsgruppe

Bilde av Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad

Fylkesvaraordfører

Bilde av Janne Nystøl

Janne Nystøl

Fylkestingsgruppeleder

Bilde av Ingunn Fjærbu Roppestad

Ingunn Fjærbu Roppestad

Fylkestingsmedlem

Bilde av Tore Askildsen

Tore Askildsen

Fylkestingsmedlem

Bilde av Jon-Olav Strand

Jon-Olav Strand

Fylkestingsmedlem

Bilde av Rune André S. Frustøl

Rune André Sørtveit Frustøl

Fylkestingsmedlem

Bilde av Inger-Lise Hillestad Aasen

Inger Lise Hillestad Aasen

Fylkesting 1. vara

Bilde av Kjetil Glimsdal

Kjetil Glimsdal

Fylkesting 2. vara

Bilde av Turid Torland Håland

Turid Torland Håland

Fylkesting 4. vara