Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Møter fast for Kjell Ingolf Ropstad (Aust-Agder). Medlem av Familie- og kulturkomiteen.
Jorunn Gleditsch Lossius representant