Fylkesstyret

Jorunn Gleditsch Lossius representant

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Fylkesleder

Profilside
Bilde av Rune André S. Frustøl

Rune André Sørtveit Frustøl

Fylkes 1. nestleder

Bilde av Ingebjørg Berstad Torp

Ingebjørg Berstad Torp

Fylkes 2. nestleder

Christoffer Westermoen

Fylkesstyremedlem

Helén Rosvold Andersen

Fylkesstyremedlem

Runar Røinås

Fylkesstyremedlem

Jens Vegard Messell Mykland

Fylkesstyremedlem

Erlend Løwe

Fylkesstyremedlem

Nils Audun Gryting

Nils Audun Gryting

Fylkesstyremedlem

Bilde av Lill Jorunn Bredal Larsen

Lill Jorunn Bredal Larsen

Fylkesstyremedlem

Andy Handeland

Fylkesstyremedlem

Arild Espegren

Fylkesstyremedlem

Cay Robert Håvorstad

Fylkesstyremedlem

Glenn Tønnessen

Fylkesstyremedlem

Bilde av Sveinung Seljås

Sveinung Seljås

Fylkesstyremedlem

Mats Alvheim

Fylkesstyremedlem

Oddvar Steinsland

Fylkesstyremedlem

Kjell André Hjelleset

Fylkesstyremedlem

Egil Netland

Fylkesstyremedlem

David Fredriksen

Fylkesstyremedlem

Jarl Håkon Egeli Pedersen

Fylkesstyremedlem

Ole Glenn Tvermyr

Fylkesstyremedlem

Bilde av Thor Bernhard Sagland

Thor Bernhard Sagland

Fylkesstyremedlem

Morten Haraldstad

Fylkesstyremedlem

Anne Berit Repstad

Fylkesstyremedlem

Liv Benedikte Damsgård Tomter

Fylkesstyremedlem

Ingrid A Wikstad Gundersen

Fylkesstyre KrFK repr.

Bilde av Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad

Fylkesvaraordfører

Bilde av Ingebjørg Berstad Torp

Ingebjørg Berstad Torp

Fylkesstudieleder

Bilde av Janne Nystøl

Janne Nystøl

Fylkestingsgruppeleder

Kjell Ingolf Ropstad, barne og familieminister og partileder

Kjell Ingolf Ropstad

Stortingsrepresentant

Profilside
Bilde av Marry Kleiven

Marry Kleiven

Seniorrådets representant

Georg Gulli

KrFU-representant

Charlotte Beckmann Østeby

Charlotte Beckmann Finnestad

Fylkessekretær