organisasjonskart

Håndbok for tillitsvalgte

Her kan du laste ned Håndbok for tillitsvalgte (organisasjonshåndboken), som er en håndbok for deg som er tillitsvalgt i KrF.

Håndboken er et viktig verktøy for deg som er tillitsvalgt i KrF. Den tar for seg KrFs verdigrunnlag og ideologi, historie, oppbygning, lover og regler, rolledelingen og samspillet innad i de styrende organene og rammevilkårene som påvirker arbeidet.

Last ned håndbok for tillitsvalgte her (PDF, 1,97 MB)

Dette er også en praktisk håndbok som gir deg tips og maler du kan benytte til utadrettet arbeid, planer, reglement og rapportering.

Et slikt verktøy må være dynamisk. Det betyr at det stadig må revideres, fornyes og utvikles i tråd med gjeldende regler og vedtak. Håndboken blir derfor oppdatert jevnlig og nyeste versjon finner du på denne siden.

Vi håper håndboken vil gi svar på alle spørsmål som dukker opp, og forståelse for rutiner og regler som ligger til grunn for vårt arbeid i en så stor organisasjon.