organisasjonskart

Håndbok for tillitsvalgte

Her kan du laste ned Håndbok for tillitsvalgte (organisasjonshåndboken), som er en håndbok for deg som er tillitsvalgt i KrF.

Håndboken er et viktig verktøy for deg som er tillitsvalgt i KrF. Den tar for seg KrFs verdigrunnlag og ideologi, historie, oppbygning, lover og regler, rolledelingen og samspillet innad i de styrende organene og rammevilkårene som påvirker arbeidet.

Dette er også en praktisk håndbok som gir deg tips og maler du kan benytte til utadrettet arbeid, planer, reglement og rapportering.

Oppdatert versjon kommer snart.