Helse

KrF og kristendemokratiet mener at vi som samfunn og fellesskap skal stille opp for hverandre i sårbare faser. En slik sårbar fase er når sykdom rammer.

Helsen har stor betydning for vår livskvalitet. Fysisk, mentalt og sosialt velvære gir overskudd til å mestre livet. Folkehelsepolitikken skal bidra til å holde folk friske, redusere sykdom og hjelpe mennesker til å leve bedre med helseplager. Pandemien har vist oss hvor viktig helseberedskap og folkehelsearbeid er.

Helsetjenesten skal sette pasienten i sentrum, og det må sikres et likeverdig tilbud av helsetjenester over hele landet.

KrF mener det offentlige bør ha en sterk rolle i det norske helsevesenet. Det sikrer at alle har tilgang til relevant behandling med god kvalitet uten at det er lommeboka til enkeltpersoner som avgjøre hvor god behandling du kan få.

Samtidig finnes det mange ideelle aktører som utgjør et viktig supplement, for eksempel innenfor rus og psykiatri, og vi mener også at private sykehus kan spille en viktig rolle. Det sentrale for KrF er at det er pasientens behov som står i sentrum.

Vi ønsker ikke et system der det blir viktigst å gjøre det som «lønner seg» økonomisk i henhold til systemet, men der de pasientene som har størst behov for behandling kan få den behandlingen med god kvalitet. KrF mener det er viktig å ha sykehus med høy kvalitet i rimelig nærhet til der folk bor.

KrF vil:

  • Prioritere det forebyggende folkehelsearbeidet ved å legge til grunn prinsippet om å forebygge der man kan og reparere der man må.
  • Realisere pasientenes helsetjeneste ved å legge til rette for aktiv deltakelse og et helsetilbud av høy kvalitet over hele landet.
  • Øke bevilgningene til psykisk helse og rusomsorg.