Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

I dag forteller mange barn og unge om stress og press. Psykiske helseplager fortsetter å øke, og mange gruer seg ofte til å gå på skolen. Mange opplever at

I dag forteller mange barn og unge om stress og press. Psykiske helseplager fortsetter å øke, og mange gruer seg ofte til å gå på skolen. Mange opplever at barne- og ungdomstiden blir kommersialisert og seksualisert. Barn og unge lever en stadig større del av livet på nettet – og det gjør dem mer utsatt for mobbing, hatefulle ytringer og skadelig innhold. KrF mener det er viktig med en tilgengelig og styrket skolehelsetjeneste.

KrF vil

  • Forsterke skolehelsetjenesten, særlig innen psykisk helse, og forbedre samarbeidet mellom hjem og skole
  • Gi skolehelsetjenesten mulighet til å dokumentere gyldig fravær.
  • Prioritere de tverrfaglige helsetjenestene for barn og unge, slik at det kan ansattes flere helsesykepleiere i helsestasjon og skolehelsetjeneste.
  • Opprette nasjonalt kompetansesenter for helsestasjon og skolehelsetjenesten som kan utvikle, samle og dele forskningsbasert kunnskap og effektive verktøy og tilnærminger, slik at tjenesten ikke bare styrkes ressursmessig, men også med hensyn til kvalitet og effektivitet.
  • At organiserte barselgrupper med helsepersonell til stede bør være en del av oppfølgingen ved helsestasjonen det første året.