Et sterkt helsevesen

Alle mennesker har samme verdi og like menneskerettigheter. All form for ufrihet og diskriminering på bakgrunn av hvem man er og hva slags egenskaper man har, er en uakseptabel krenkelse av menneskets verdighet og rettigheter. Vi må motvirke alle tendenser til å gjøre forskjell på mennesker og gradere menneskers verdi.

Den norske helsetjenesten skal sikre rask hjelp og trygghet når helsen svikter. For å ha et sterkt helsevesen i fremtiden trenger vi både å beholde det personellet vi har, og å gjøre helsevesenet til en attraktiv arbeidsplass for flere. For å sikre dette mener KrF vi må prioritere innsatsen på tre områder: et sterkere og bedre dimensjonert utdanningstilbud, en god arbeidshverdag gjennom hele yrkeskarrieren og bedre rammer og vilkår for tilstedeværende ledelse.

Tid til det viktigste!

Primær- og spesialisthelsetjenesten må sikres forutsigbar styring, og de ansatte fortjener en arbeidshverdag med gode rammer. For å sikre trygge helsetjenester og sterke sykehus, mener KrF det er viktig med forutsigbar og god finansiering og høy nok grunnbemanning.

Det er viktig å sikre et attraktivt arbeidsliv for helsepersonell. Å være helsepersonell kan være krevende fysisk og mentalt, og både variasjon i oppgaver etter og videreutdanning og god ledelse er viktig for variasjon og utvikling.

KrF mener det offentlige bør ha en sterk rolle i det norske helsevesenet. Det sikrer at alle har tilgang til relevant behandling med god kvalitet uten at det er lommeboka til enkeltpersoner som avgjøre hvor god behandling du kan få.

Samtidig finnes det mange ideelle aktører som utgjør et viktig supplement, for eksempel innenfor rus og psykiatri, og vi mener også at private sykehus kan spille en viktig rolle. Det sentrale for KrF er at det er pasientens behov som står i sentrum. KrF mener det viktigste er at alle får den hjelpen de trenger, og ikke hvem som gir den. De ideologiske skylappene hos venstresiden må ikke føre til negative konsekvenser for pasienten, som f.eks. lange ventetider.

Vi ønsker ikke et system der det blir viktigst å gjøre det som «lønner seg» økonomisk i henhold til systemet, men der de pasientene som har størst behov for behandling kan få den behandlingen med god kvalitet.