Barselomsorg

KrF mener alle skal ha tilgang til helsetjenester med god kvalitet i rimelig nærhet til der de bor. Det er særlig viktig når det gjelder akuttberedskap og fødetilbud. 

Gravide kvinner skal ikke måtte bekymre seg for om tilbudet og tryggheten de ønsker eksisterer på tidspunktet de skal føde, særlig gjelder dette mødre som bor langt fra sykehuset. For å sikre tryggheten krever KrF at de får dekket reelle utgifter ved å bo i nærheten av sykehuset når fastlegen mener det er grunn for det.

mor far og baby
foto: Shutterstock

KrF vil styrke jordmorkompetansen og øke kapasiteten i kommunene. Oppfølgingen av kvinner gjennom svangerskap og i tiden etterpå er kommunehelsetjenestens ansvar. Det er avgjørende å sikre kvinner og familier god oppfølging gjennom hele svangerskapet og inn i barseltiden. Det er også viktig at bemanningen på fødeavdelingene er god nok, og at vi opprettholder og utvikler en differensiert fødselsomsorg. Stikk i strid med dette legges jordmorstyrte avdelinger ned, og det kuttes i fødselsomsorgen.

KrF vil også styrke Amathea, som er den eneste landsdekkende tjenesten som tilbyr oppfølging før og etter abort. Ingen kvinner skal stå alene i den krevende situasjonen en abort eller en spontanabort kan være.

KrF vil:

  • Opprette et nasjonalt kompetansesenter for fødsel- og barselomsorg, blant annet med hensikt å forebygge fødselsskader.
  • At alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel.
  • At en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel.
  • Styrke jordmortjenesten i kommunene
  • Sikre en differensiert fødselsomsorg, og styrke jordmorstyrte enheter
  • Innføre nasjonalt elektronisk helsekort for gravide
  • Styrke Stiftelsen Amatheas mulighet til å drive abortforebyggende arbeid, og oppfølging etter abort og spontanabort.
  • At alle nye sykehus legger nyfødtintensivavdelingen på et skjermet sted som sikrer nødvendig ro

At fødende som bor langt borte fra sykehuset får dekket hotell eller annen overnatting i samsvar med reelle kostnader