Utvalg

De følgende utvalgene en nedsatt av KrFs sentralstyre for å sette et økt søkelys på politikken innenfor området de har fått tildelt. Utvalgene bidrar med forslag til ny politikk og å løfte opp viktige diskusjoner i partiorganisasjonen.

Seniorutvalget

Seniorutvalget er et rådgivende organ og fremmer sine synspunkter til KrFs sentralstyre og stortingsrepresentantene. Utvalget kommer med innspill til seniorpolitiske saker som både følges opp av KrFs politikere sentralt og lokalt. Les mer

 

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ nedsatt av KrFs Sentralstyre. Utvalget skal bidra til å videreutvikle KrFs utviklingspolitikk og øke kvaliteten på den interne debatten i partiet om politikk som berører internasjonale rettferdighetsspørsmål. Les mer