Seniorutvalget

Seniorutvalget er et rådgivende organ og fremmer sine synspunkter til KrFs sentralstyre og stortingsrepresentantene. Utvalget kommer med innspill til seniorpolitiske saker som både følges opp av KrFs politikere sentralt og lokalt.

Portrettbilde av Bjørg Tysdal Moe
Bjørg Tysdal Moe, leder for seniorutvalget
Portrettbilde av Bjørg Tysdal Moe

Bjørg Tysdal Moe

Utvalgsleder

Bilde av Geirmund Lykke

Geirmund Lykke

Utvalgsmedlem

Sigmund Henning Kroslid

Utvalgsmedlem

Kristin Ravnanger

Kristin Ravnanger

Utvalgsmedlem

Billy Taranger

Billy Taranger

Utvalgsmedlem