Seniorutvalget

Seniorutvalget er et rådgivende organ og fremmer sine synspunkter til KrFs sentralstyre og stortingsrepresentantene. Utvalget kommer med innspill til seniorpolitiske saker som både følges opp av KrFs politikere sentralt og lokalt.

Kristian Helland, leder for seniorutvalget
Kristian Helland, leder for seniorutvalget

Kristian Helland

Styreleder

Portrettbilde av Bjørg Tysdal Moe

Bjørg Tysdal Moe

Styre fast medlem

Hildur Horn Øien

Styre fast medlem

Jan Martin Sahl

Styre varamedlem

Liv Johanne Opstad

Styre varamedlem

Sigmund Henning Kroslid

Styre varamedlem