Flerkulturelt nettverk

Nasjonalt flerkulturelt nettverk er oppnevnt av sentralstyret og ledes av en styringsgruppe og har som mandat å skape kontaktpunkter mellom flerkulturelle miljøer og KrFs partiorganisasjon. Bidra til etablering og kontakt mellom regionale og lokale nettverksgrupper, og være nasjonalt kontaktpunkt for disse. Komme med innspill til ny politikk og gi sin vurdering av aktuelle politiske saker til sentralstyret og til stortingsgruppen.

Terje Aadne

Terje Aadne

Utvalgsleder

Jørgen Reymert Jensen

Jørgen Reymert Jensen

Utvalgsmedlem

Anne Kristin Bruns
Leontine Umugiraneza

Leontine Umugiraneza

Utvalgsmedlem

Gabriel Stephen

Utvalgsmedlem

Victor Calvert

Victor Calvert

Utvalgsmedlem

Lars Rise

Utvalgsmedlem

Lilly Kristin Langnes

Lilly Kristin Langnes

Utvalgsmedlem