Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ nedsatt av KrFs sentralstyre. Utvalget skal bidra til å videreutvikle KrFs utviklingspolitikk og øke kvaliteten på den interne debatten i partiet om politikk som berører internasjonale rettferdighetsspørsmål.

Sturla Henriksbø

Sturla Henriksbø

Utvalgsleder

Liv Aas Frank, administrasjonsrådgiver

Liv Aass Frank

Utvalgssekretær

Mathias Slettholm

Utvalgsmedlem

Bo Christoffer Brekke

Utvalgsmedlem

Sarah Løvstad

Utvalgsmedlem

Jørgen Reymert Jensen

Jørgen Reymert Jensen

Utvalgsmedlem

Odd Jostein Sæter

Utvalgsmedlem

Bjarte Tørå

Utvalgsmedlem

Mariam Rapp

Utvalgsmedlem