Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ nedsatt av KrFs sentralstyre. Utvalget skal bidra til å videreutvikle KrFs utviklingspolitikk og øke kvaliteten på den interne debatten i partiet om politikk som berører internasjonale rettferdighetsspørsmål.

Bilde fra Utviklingsseminaret på Stortinget
KrFs internasjonale utvalg holder Utviklingsseminaret på Stortinget. Dette er et årlig arrangement for å styrke partiets kompetanse innenfor utviklingspolitikk.

Leder:

Sturla Henriksbø                                 sturlahenriksbo@gmail.com    Mobil: 41 21 70 30

Medlemmer: 

Odd Jostein Sæter                               ojsater@gmail.com

Mathias Slettholm                               mathias.slettholm@gmail.com

Mariam Rapp (KrF kvinner)               mariam.rapp@outlook.com

Magnus Killingland (KrFU) magnkil@outlook.com

Sekretær for utvalget:

Liv Aass Frank                                      lfr@krf.no        Mobil: 92 65 44 39