Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ nedsatt av KrFs sentralstyre. Utvalget skal bidra til å videreutvikle KrFs utviklingspolitikk og øke kvaliteten på den interne debatten i partiet om politikk som berører internasjonale rettferdighetsspørsmål.

Bilde fra Utviklingsseminaret på Stortinget
KrFs internasjonale utvalg holder Utviklingsseminaret på Stortinget. Dette er et årlig arrangement for å styrke partiets kompetanse innenfor utviklingspolitikk.

Leder:

Sturla Henriksbø: sturlahenriksbo@gmail.com Mobil: 41 21 70 30

Medlemmer: 

Odd Jostein Sæter: ojsater@gmail.com

Mathias Slettholm: mathias.slettholm@gmail.com

Ellen Johanne Weydahl: ewe@krf.no

Mariam Rapp (KrF kvinner): mariam.rapp@outlook.com

Edvard Kunzendorf (KrFU): edvard@krfu.no

Dag Inge Ulstein (Utenriks- og forsvarskomiteen): dag-inge.ulstein@stortinget.no

Aksel Jakobsen (Seniorrådgiver på Stortinget): aksel.jakobsen@stortinget.no

Evan Wilson (Seniorrådgiver på Landskontoret): ewi@krf.no

Sekretær for utvalget:

Liv Aass Frank: lfr@krf.no Mobil: 92 65 44 39