Rådhuset

Karoline Grosås Nordbø er vår representant i bystyret, her flankert av to av sine rådgivere, Sigurd Flø Gustad og Marie Knutsen.

Karoline Grosås Nordbø med rådgiverne, Sigurd Flø Gustad og Marie Knutsen.

Ta gjerne kontakt om du har innspill eller spørsmål til bystyregruppa vår:

 • Bystyrerepresentant Karoline Grosås Nordbø (gruppeleder): Karoline.Nordbo@oslobystyre.no
 • Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (i permisjon):
  ehasle@live.no

 • Hans Olav Syversen (2. vara): hansolavsyversen@gmail.com
 • Ingvild Ofte Arntsen (3. vara): ingvild.arntsen@gmail.com
 • Sigmund Vefring (4. vara): vefrings@gmail.com
 • Lars Christian Gjerlaug (5. vara): lars@imikollektivet.no

 • Politisk rådgiver for KrFs bystyregruppe Marie Knutsen marie.knutsen@oslobystyre.no
 • Politisk rådgiver for KrFs bystyregruppe Sigurd Flø Gustad. sigurd.gustad@oslobystyre.no
 • Rådgiver for KrFs bystyregruppe Ingvild Husby Halderaker. Ingvild.halderaker@oslobystyre.no