En bedre skolestart for de minste

Alt for mange blir hengende etter tidlig i skoleløpet, og går ut av grunnskolen uten å beherske de grunnleggende ferdighetene godt nok. Tidlig innsats er nøkkelen for å sørge for at enda flere klarer å fullføre sitt utdanningsløp. KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt.

En skole som lar barn være barn!

Alle elever er forskjellige. Noen skulle gjerne startet på skolen tidligere og andre har behov for mer tid. Derfor vil vi ha fleksibel skolestart. Eleven skal ikke tilpasse seg skolen, men skolen skal tilpasse seg eleven.

KrF vil: 

  • Erstatte dagens 1. trinn med en «førskoleklasse».
  • Sikre at det er gode muligheter for fleksibel skolestart.
  • Ha et verdiløft i skolen som sikrer eleven kunnskap om kristen kulturarv og tradisjon.
  • Prioritere tidlig innsats fra 1.- 4. trinn, for å sikre at alle elever får god oppfølging og ikke blir hengende etter.