Retningslinjer valgkomite

Nedenfor finner du anbefalte retningslinjer for valgkomiteen i KrFs lokallag og fylkeslag. Når lokallaget/fylkeslaget skal vedta retningslinjer kan man vedta disse som de er, eller gjøre endringer hvis det er behov for å tilpasse til lokale forhold. Det er styret i lokallaget/fylket som vedtar retningslinjene for valgkomiteen. Anbefalte retningslinjer er basert på KrFs normallover for lokallag/fylkeslag, som du finner her (www.krf.no/lover).

Se også: