Nominasjonsreglement

Retningslinjer og informasjon:

  • Anbefalte nominasjonsreglement er vedtatt på sentralstyrets møte 15.12.2021, men kan tilpasses lokale forhold. Endringer må ikke gå ut over de rammer som finnes i valgloven (www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.htm).
  • Personvernlovgivningen (GDPR) krever at alle personer som er foreslått i første høring kontaktes og samtykker til å delta i videre nominasjonsprosess. Kun personer som har samtykket kan stå oppført på listen over aktuelle kandidater i andre høringsrunde.

Anbefalt nominasjonsreglement:

Arkiv:

Se også: