Utenriks og forsvar

KrF mener Norge skal føre en aktiv utenrikspolitikk der menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og arbeid for fred og forsoning må være sentralt. Menneskeverdet må være i sentrum også i utenrikspolitikken.

Mange steder i verden lever mennesker fortsatt uten de frihetene og rettighetene vi tar som en selvfølge i Norge. Menneskerettighetene gjelder for alle mennesker, men er truet av krig, konflikt, autoritære styresett og ekstremisme av ulikt slag. Norsk utenrikspolitikk bør derfor preges av kampen for at stadig flere får ta del i frihet, menneskerettigheter og demokrati. 

KrF mener Norge ikke bør bli medlem av EU. Derimot bør vi holde på EØS-avtalen som sikrer Norge adgnag til det viktige markedet i EU for norske varer, samtidig som vi beholder råderetten over viktige politikkområder som landbruk, fiskeri og økonomisk politikk.

Norge har en sterk tradisjon som en pådriver for fred og forsoning i ulike konflikter. Dette er et viktig arbeid som vi bør gjøre vårt beste for å fortsette med. KrF mener FN er en viktig arena for et land som Norge, men FN-organisasjonen bør gjennomgås for å gjøre den mer effektiv til å løse viktige oppgaver. Noen oppgaver er vi nødt til å løse i et globalt fellesskap. Det gjelder for eksempel kampen mot klimaendringer og global oppvarming.

KrF mener vi må ha et forsvar som er i stand til å håndheve norsk suverenitet på en god måte, samtidig som vi bør kunne bidra i internasjonale operasjoner der det finnes et tydelig folkerettslig mandat. KrF er tilhenger av norsk medlemskap i NATO.