Forsvar

Et godt forsvar er essensielt for å sikre Norges suverenitet og for å bidra til å fremme en fredelig verden med respekt for menneskerettighetene. Forsvaret går nå gjennom en omstilling, der kvalitet og fleksibilitet har blitt vektlagt. På den måten har vi i større grad enn tidligere mulighet for å delta på store internasjonale operasjoner. Skal militærmakt skape rom for varige politiske løsninger, må landet bedre sikkerheten, utvikle styresettet og fremme økonomisk utvikling. Det er viktig å påpeke at diplomati og mer fredelige virkemidler alltid må få forrang i møte med andre stater. Norges militære bidrag til internasjonale operasjoner må alltid ha et klart folkerettslig mandat, og helst gjennom vedtak i FNs sikkerhetsråd.

KrF har støttet forslaget om å bygge nye og forbedrede stasjoner til grensevakten ved Sør-Varanger. I tillegg har Norge investert i nødvendige kampfly og nytt skvadronsbygg på Ørland militærflyplass.

KrFs landsmøte i 2015 vedtok også en uttalelse om et bærekraftig forsvar. Den kan du lese her.