EU

KrF mener at Norge er best tjent med å stå utenfor EU. Et norsk EU-medlemskap vil kunne svekke vår handlefrihet på flere viktige områder. Gjennom EØS-avtalen beholder Norge den nasjonale handlefriheten innenfor viktige områder, samtidig som vi får tilgang til EUs indre marked, noe som har svært stor betydning for Norges økonomi. KrF mener derfor at dagens tilknytningsform til EU er den som tjener landet vårt best. Samtidig mener KrF at samarbeidet med EU bør styrkes innenfor de områdene der Norge har særskilte interesser og prioriteringer.

Den løsere tilknytningen Norge har til EU gjennom EØS-avtalen gjør at Norge ikke er underlagt EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk. Dette er viktig for distriktspolitikken, og for forvaltningen av jordbruks- og fiskeriressursene våre.

KrF mener Norge må utnytte muligheten EØS-avtalen gir til å delta i beslutninger som fattes i EU enda mer aktivt. Vi må utnytte det handlingsrommet vi har, og våge å bruke vår uavhengige stemme.