Sikring av kirkebygg

Opplysningsvesenets fond

Det har i årevis vært strid om det er staten eller kirken som eier milliardverdiene i OVF. Nå har KrF får gjennomslag for at verdiene tilhører kirken og dette er slått fast av regjeringen. Flere milliarder skal nå brukes til å ruste opp kirker over hele landet.

Sikring av historisk viktige kirkebygg

Det er satt inn midler til sikringstiltak for kulturhistorisk viktige kirkebygg med 40 mill. kroner i 2019. I 2020 ble det bevilget til sammen 72 mill. kroner og i 2021 er det foreslått en bevilgning på 60 mill. kroner til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

En norsk stavkirke står plassert høyt over en fjord. Blå vann, grønt gress og brun kirke

Les mer: