Familienes valgfrihet er verdt å kjempe for

Siluett av barn som holder en hånd. iStock

Barn er ulike. Familier er ulike. For noen passer det fint å starte i barnehagen når barnet er ett år. Andre ønsker å vente. Kontantstøtten gir familier som ønsker å vente litt 7500 kroner i måneden, slik at flere får mulighet til på velge det de mener er best for sin familie. Det handler om tillit til familiene.

Ventestøtte gir ingen valgfrihet

Partiene som vil fjerne kontantstøtten forsvarer seg med at de vil innføre ventestøtte. Dette er en støtte de bare vil gi til familier som har søkt om barnehageplass uten å få. Dersom det finnes en ledig barnehageplass, får man ikke. De som ønsker å være litt lenger hjemme med barna sitter igjen med ingenting.

Partiene som vil fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte sender med dette et signal til småbarnsforeldre om at barnehage er eneste rette alternativ. Valgfriheten er borte.  

Tillit til familiene

For KrF er ikke målet at flest mulig foreldre skal benytte kontantstøtte. Målet er foreldrene har valgmuligheten.

Vi må ha tillit til at familiene kan ta valgene som er best for dem. Årets valg er et valg om familieverdier og valgfrihet for familiene. Hvis valgfriheten er viktig for deg, stem KrF!

Les mer om kontantstøtten: