Om KrF Kvinner

KrF Kvinners visjon
Likeverdig, likestilt og flerkulturelt samfunn med barna i sentrum, basert på den kristne og humanistiske kulturarven.

Virksomhetsplan
Virksomhetsplan for 2017 og 2018 ble vedtatt på KrF Kvinners landsmøte 22.-23.oktober 2016. Det er 6 mål som er felles for landsplan - fylkene – lokalt. Ut fra målene er det utarbeidet tiltaksplan som er felles for hele organisasjonen, men fylke og lokalt blir det en utarbeidet en individuelt tilpassete plan. Her finner du KrF Kvinner visjon og mål for arbeidet.
Last ned virksomhetsplanen (PDF, 340 kB)

KrF Kvinners lover
KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem.
Formålet er å samle kvinner til arbeid for en demokratisk politikk bygd på et kristent livssyn.
Last ned lovene til KrFK (PDF, 509 kB)