Om KrF Kvinner

KrF Kvinners visjon
Likeverdig, likestilt og flerkulturelt samfunn med barna i sentrum, basert på den kristne og humanistiske kulturarven.

Virksomhetsplan
Her finner du KrF Kvinner visjon og mål for arbeidet.
Last ned virksomhetsplanen (PDF, 340 kB)

KrF Kvinners lover
KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem.
Formålet er å samle kvinner til arbeid for en demokratisk politikk bygd på et kristent livssyn.
Last ned lovene til KrFK (PDF, 509 kB)