Om KrF Kvinner

KrF Kvinners visjon
Likeverdig, likestilt og flerkulturelt samfunn med barna i sentrum, basert på den kristne og humanistiske kulturarven.

Virksomhetsplan
Her finner du KrF Kvinner visjon og mål for arbeidet.

KrF Kvinners lover
KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem.
Formålet er å samle kvinner til arbeid for en demokratisk politikk bygd på et kristent livssyn.

Hva mener KrF Kvinner?

Vi har en brosjyre hvor du kan lese hva KrF Kvinner mener om sentrale saker:

  • Kvinner og familie
  • Kvinner og helse
  • Støtte til pårørende
  • Kvinner og vold
  • Kvinner og utenforskap
  • Kvinners økonomiske frihet

Last ned brosjyren her: