Om KrF Kvinner

KrF Kvinners visjon
Likeverdig, likestilt og flerkulturelt samfunn med barna i sentrum, basert på den kristne og humanistiske kulturarven.

Virksomhetsplan
Her finner du KrF Kvinner visjon og mål for arbeidet.

KrF Kvinners lover
KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem.
Formålet er å samle kvinner til arbeid for en demokratisk politikk bygd på et kristent livssyn.