Vil vi ha mer eller vil vi ha det bedre?

Espen Andreas Hasle mekker på sykkel
Espen Andreas Hasle trives godt i garasjen der han kan mekke, skru og pusse på gamle sykler slik at de får nytt liv. Foto: Hans Jakob Heimvoll

Av Espen Andreas Hasle, 1. kandidat for Oslo KrF

Det gamle KrF-slagordet er kanskje mer aktuelt enn noen gang før! Da jeg var liten gutt elska jeg å «mekke sykkel». Jeg tror bestefaren min aldri kasta en skrue, og i boden hans var det alltid mulig å finne det jeg trengte. 

Samfunnet vårt har de siste åra blitt prega mer og mer av «bruk og kast». Heldigvis har vi fått tjenester som Finn.no, og gjenbruksbutikker som Fretex som gjør det lettere å gi videre til ny bruk ting man ikke trenger lenger selv. 

Men vi må gjøre mer! Klimakrisa er en av de tingene som truer menneskeliv, artsmangfold og sårbar natur. I tillegg fører det høye forbruket vårt til at vi ødelegger naturen rundt oss og tømmer jordas lagre for noen av materialene vi er helt avhengige av. Resultatet for oss mennesker er at flere blir syke pga. dårlig luft og vannkvalitet, dårlig matsikkerhet og mer krig fordi flere tvinges til å kjempe om de ressursene som det blir mindre av. Løsningen på dette er en mer sirkulær og bærekraftig økonomi.

LES MER: KrFs politikk på miljø og bærekraft 

Vi må vekk fra «bruk og kast». En del ting produseres med dårlig kvalitet og koster så lite at det ikke lønner seg økonomisk å reparere det. I stedet for å gjenvinne materialer hentes det opp nye materialer. Det er bortkasta ressurser, og mange ressurser finnes det ikke uendelig mye av. KrF vil jobbe for at produkter blir laget på en sånn måte at de varer lengre og kan repareres. Derfor vil vi gi flere produkter forlenget reklamasjonstid. 

Espen Andreas Hasle i arbeidsklær
1. kandidat for Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, ønsker at det skal legges til rette for mer gjenbruk. Foto: Hans Jakob Heimvoll

Selv om jeg er glad i å mekke er det mange ting som vil være vanskelig eller upraktisk for folk å fikse selv. Vi vil derfor fjerne moms på reparasjon på blant annet elektronikk og andre husholdningsartikler. Målet vårt er et bærekraftig samfunn, og da må vi ha respekt for naturen og de ressursene vi har. Sirkulær økonomi handler nettopp om å se verdien i de ressursene vi bruker, hente ut så lite som mulig og å gjenbruke det. Målet er så lite avfall som mulig, og da må vi gi ødelagte ting ny verdi gjennom at det blir reparert eller brukt på nye måter. 

I Norge er vi glad i å eie ting. Noen ting brukes bare i en liten prosentandel av døgnet eller kanskje bare noen ganger i året og ligger derfor ofte ubrukt i en skuff eller på ei hylle. Mange nordmenn kjøper klær som nesten aldri blir brukt eller verktøy som kanskje brukes et par ganger i året. Noen har båt som de ikke bruker så ofte som de hadde tenkt da de kjøpte den. Veldig mange har også en bil som står i garasjen eller på en parkeringsplass store deler av døgnet. Dette varierer selvfølgelig fra person til person, men i det store og det hele står veldig mange ting ubrukt. Dette er ressurser som kunne vært brukt bedre gjennom ulike leie- eller delingsordninger. Da må det offentlige og private legge til rette for dette slik at det blir praktisk mulig. KrF vil tilrettelegge for et delingssamfunn og utrede nullmoms på utleie av eid verktøy, turklær og turutstyr, slik at folk ikke skal måtte gå til innkjøp av varer som brukes sjeldent. På denne måten kan man få brukt ressurser mye mer effektiv og det blir billigere for folk.

KrF og KrFU har lenge jobbet med forbrukspolitikk og bærekraft her i Norge og gjennom utviklingspolitikken vår globalt. Bærekraftig forbruk handler om hvordan de menneskene som produserer tingene andre bruker har det. For det er ikke bærekraftig med lønn man ikke kan leve av eller helsefarlige arbeidsforhold. Det er ikke bærekraftig med barnearbeid eller menneskehandel. Bærekraftig forbrukspolitikk må være etisk forbrukspolitikk. Derfor kjempet KrF for en åpenhetslov slik at det skal bli enklere for forbrukere å faktisk få informasjon om produktet man kjøper. KrF fikk gjennomslag for en slik lov og vi vil fortsette å kjempe for at loven skal bli enda bedre. 

Bli medlem og stem gult for et mer bærekraftig samfunn! 

Espen Andreas Hasle begynte tidlig å mekke sykkel. Her sammen med Johan fra Vaterland på forsiden en av de tidlige nummerne av Folkevett, Fremtiden i våre hender sitt blad.