– Vår kristendemokratiske politikk kjennetegnes av kampen for de sårbare

– Vi er det kristendemokratiske sentrumspartiet som inkluderer de som står utenfor samfunnet, tar klimautfordringene på alvor og stiler opp for mennesker på flukt, sier KrFs partileder.

Kjell Ingolf Ropstad bak en talerstol ved siden av Erna Solberg på pressekonferanse
Kjell Ingolf Ropstad på pressekonferanse

– Kristelig Folkeparti er en bevegelse bygget på respekten for menneskets ukrenkelige verdi, den grenseløse nestekjærligheten, ansvaret for hverandre og en ansvarlig og solidarisk bruk av naturens ressurser, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad,

Han mener gjennomslagene partiet har kjempet inn i regjering, viser KrF som et tydelig kristendemokratisk sentrumsparti.

Bekjemper utenforskap

Ropstad forteller at det er viktig for KrF å inkludere flere og gi mulighet til å jobbe. Derfor har partiet nå sørget for 300 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

– Arbeid gjør frisk, og det betyr så mye for oss alle. Man får kollegaer og blir inkludert i samfunnet på en annen måte. Så må vi også legge til rette for dem som er uføre og ikke kan arbeide så de skal ha et meningsfullt liv uten arbeid, sier Ropstad

Kristelig Folkeparti er en bevegelse bygget på respekten for menneskets ukrenkelige verdi, den grenseløse nestekjærligheten, ansvaret for hverandre og en ansvarlig og solidarisk bruk av naturens ressurser

Kjell Ingolf Ropstad

Historisk klimasatsning

Han viser også til regjeringens klimasatsing gjennom karbonfangst og –lagring. Det vil si å fange, transportere og lagre CO2 fra industrier der det ikke finnes andre alternativer til å minske utslippene. Et eksempel er sementproduksjonen, som står for om lag 7 prosent av de globale CO2-utslippene.  Potensielt sett kan 50 millioner tonn CO2 per år håndteres, noe som tilsvarer årlige utslipp fra 12,5 millioner biler.

– Dette er det største klimatiltaket i norsk industri noensinne, som ikke bare vil hjelpe oss med å nå klimamålene våre men som også vil gi næringsutvikling og flere grønne arbeidsplasser. Det er god kristendemokratisk sentrumspolitikk, dypt forankret i tanken om forvalteransvar, sier Ropstad.

Fortsatt 3000 kvoteflyktninger

– For KrF er det en plikt å stille opp for medmennesker på flukt, sier Ropstad.

Han viser til at kvoteflyktningene, slik de er definert av FN, er flyktningene som har det mest akutte behovet for hjelp.

– Derfor er det så utrolig viktig at KrF kjemper på for å ha et høyt nivå på antall kvoteflyktninger vi tar inn. At tallet i dag ligger på 3000 årlig, er en direkte konsekvens av KrFs gjerning i regjering, avslutter Ropstad.

Les mer her:

Et statsbudsjett med tydelig KrF-avtrykk!

Slik jobber KrF for å bekjempe barnefattigdom