Skal vi ha skoleklare barn, eller barneklare skoler?

Barn klatrer
Mer frilek gir bedre utvikling 

Mer frilek gir bedre utvikling

Fylkesrådsmøtet i Trøndelag KrF mener at seksårsreformen har feilet. Intensjonene har ikke blitt fulgt opp.

Ifølge evalueringen fra OsloMet (desember 2022) er skolen i dag mindre preget av lek, og formell faglig læring har større plass nå enn da reformen ble innført. OECD slår fast at «en stor mengde funn peker på den avgjørende betydningen av barnestyrt frilek i små barns utvikling».

Studier fra New Zealand sammenlikner barn som har startet med formell lese- og skriveopplæring ved fem og syv års alder. Ved fylte 11 år finner undersøkelsen ikke forskjell i leseferdigheter mellom de to gruppene. De som startet da de var fem år hadde utviklet en mindre positiv holdning til lesing og viste mindre leseforståelse enn barna som startet da de var syv.

Barnepsykiater Charlotte Lunde og Per Brodal, professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo, har i bokform levert det de kaller en bekymringsmelding. (ref Aftenposten 22.10.22) 

KrF vil ta denne kunnskapen på alvor. Lek har en grunnleggende egenverdi og spiller en avgjørende rolle for barns utvikling av kreativitet, problemløsning og samhandling. Dette har stor betydning for barns læring videre i skole- og utdanningsløpet.  Ansatte i skolen må gis ryggdekning til å la frilek få større plass i skolehverdagen.  

KrF vil: 

  • tilbakeføre førsteklasse til en mer førskolepreget hverdag der lek, fysisk aktivitet og praktiske utfordringer skal ha større fokus 
  • at skolen blir mer fleksibel og tilpasset barnas eget læringstempo 

Referanser 

  • OECD (2017). Starting Strong V. Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. 
  • Suggate, S.P., E.A. Schaughency and E. Reese (2012), “Children learning to read later catch upto children reading earlier”, Early Childhood Research Quarterly, Vol. 28/1, s. 33–48. 

Kontaktperson for uttalelsen: fylkesleder Geirmund Lykke, geirmundlykke@gmail.com 

Videre lesing:
Norsk skole er i ferd med å bli et storhodet akademisk troll, med svak kjernemuskulatur og dårlig gehør.

Mer lek i skolen

Mer bøker og mindre skjerm i skolen