Sakspapirene til fylkesårsmøtet til Vestland KrF 11.-12. mars 2022

Vi ser frem til Vestland KrFs fylkesårsmøte 11.-12. mars 2022 på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. Adressen til hotellet er Sandsliåsen 50, 5254 Bergen.

Etter snart to år med pandemi, gleder vi oss til å møtes fysisk til fylkesårsmøte. Fylkesårsmøtet består av fylkesstyret, fylkestingsgruppen, 7 representanter fra KrFU, 5 representanter fra KrF Kvinner, stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein, byråd Beate Husa, ordfører Harald Rydland og delegater fra lokallagene. Med et fulltallig fylkesårsmøte, vil det i år være 145 delegater tilstede.

Her er sakspapirer til årsmøtet

Fylkesårsmøtet starter fredag kl. 18:00, og vi ber om at alle kommer i god tid før oppstart. Registreringen starter kl. 17:00.

Program for fylkesårsmøtet

Programmet finner dere i denne sendingen. Vi henstiller sterkt til hver enkelt delegat om full deltakelse i hele programmet.

Resolusjoner

Delegatene og lokallagene har mulighet for å komme med resolusjonsforslag (forslag til uttalelser fra fylkesårsmøtet). Dersom du vil benytte deg av denne muligheten, må du sende forslag til resolusjoner på e-post til vestland@krf.no innen 1. mars.

Det er fylkesårsmøtet som formelt vedtar hvem som utgjør resolusjonskomiteen. Det er likevel tradisjon for at de starter arbeidet i forkant av årsmøtet. Fylkesstyret har foreslått følgende nominasjonskomite:

  • Håkon Pettersen (leder)
  • Jarle Skeidsvoll
  • Trude Brosvik
  • Bård Inge Sørfonn
  • Marta Rydland Kjelby (KrFU)
  • Ingvill Kvalsnes Blom (KrF Kvinner)

Her finner du resolusjonene for helgen:

Eventuelle forfall

Skulle du av en eller annen grunn måtte melde forfall, ber vi deg underrette lokallagsleder/delegasjonsleder og fylkeskontoret (vestland@krf.no) om dette umiddelbart.

Fylkesledelsen oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med KrFs etiske retningslinjer, som du finner her.

Vennlig hilsen
Vestland KrF

Morten Helland
fylkesleder

Sondre Olsen
fylkessekretær