Foreslår ny pårørendestøtte til eldre

Mange pårørende tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste som fortsatt bor hjemme. KrF mener at denne omsorgen nå må verdsettes i større grad enn i dag.

Kjell Ingolf Ropstad smiler iført genser foran Stortinget

Å være en pårørende til eldre bør verdsettes høyere

– Når far, bestefar eller oldemor blir alene, syk eller tung til sinns, er det noe som opptar oss alle som pårørende, sier Kjell Ingolf Ropstad.

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig – selv når helsen svekkes.

– Vi er opptatt av at foreldre og besteforeldre – som har gjort alt for oss, og som betyr så mye for oss – skal ha det bra i hverdagen. Og særlig når livet blir annerledes. Derfor er det mange som påtar seg store omsorgsoppgaver for sine aldrende familiemedlemmer. Den omsorgen vil vi nå verdsette og legge til rette for i mye større grad, forteller han.

Omsorg fra familie og de nærmeste bidrar til trygghet, aktivitet og meningsfulle dager. Det kan ikke telles i timer, kroner og øre.

KrFs partileder, Kjell Ingolf Ropstad

Foreslår en kontantstøtte for pårørende til eldre med omsorgsbehov.

Hva er kontantstøtte for pårørende?

– Pårørendestøtten er en ordning hvor barn, barnebarn eller andre nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven.

Dette er KrFs forslag: 

  • Ordningen er KrF foreslår er en statlig, skattefri ordning hvor man mottar 7.500 kroner per måned. Inntekten skal regnes som pensjonsgivende. For å kunne motta støtten må den eldre ha et dokumentert omsorgsbehov. De må også bo i tilknytning til sine pårørende, slik at jevnlig oppfølging er mulig.
  • Kontantstøtten vil rammes inn til å gjelde pårørende til eldre over 75 år, som enten mottar helsetjenester og/eller annen bistand i hjemmet eller på annen måte har dokumenterte omsorgsbehov, som eksempelvis psykiske helseplager.

  • Pårørende skal kunne bistå med praktisk hjelp for den eldre. Dette kan være oppgaver som dagligvarehandel og andre ærender, enkelt vedlikehold av boenhet, rekreasjonsmuligheter, måltider og fellesskap.

Les mer om forslaget her

Illustrasjonsfoto av en eldres hånd.

– Hvorfor foreslår KrF dette?

– Vi har et ansvar for å sørge for at pårørende har mulighet til å stå i omsorgsoppgavene de ønsker å gjøre for sine nærmeste, og at det ikke blir et press som fører til utbrenthet og redusert arbeidsevne. 

Den usynlige omsorgen må bli synlig

– Vi må anerkjenne at familiene uansett tar store omsorgsoppgaver som aldri fullt ut kan verdsettes, men vi kan absolutt gjøre mer enn i dag. Det er på tide at den usynlige omsorgen blir synlig, sier Ropstad

– Omsorg fra familie og de nærmeste bidrar til trygghet, aktivitet og meningsfulle dager. Det kan ikke telles i timer, kroner og øre. Men den kan likevel anerkjennes og verdsettes i større grad enn i dag. En slik ordning vil gi en unik gevinst både for eldre, pårørende og samfunnet, avslutter Ropstad.

Helsetjenestene til hjemmeboende eldre skal styrkes

Pårørendestøtten skal ikke erstatte helsetjenestene til hjemmeboende eldre, men være et tillegg til de grunnleggende helse- og omsorgstjenestene som eldre får.

Kjell Ingolf sitter i en stol med en kaffekopp og titter bort på en eldre dame som sitter overfor ham og prater til ham.

Les mer om KrFs eldrepolitikk her