Målene i Parisavtalen må komme foran norske olje- og gassinteresser

Emma Løvaas Akyeampong, Espen Andreas Hasle og Rode Hegstad
Oslo KrFs kandidater til stortinget ønsker å stanse leting etter nye oljefelter. F.v.: 3. kandidat, Emma Løvaas akyeampong; 1. kandidat, Espen Andreas Hasle; 2. kandidat Rode Hegstad. Foto: Hans Jakob Heimvoll

Dersom vi skal klare å begrense temperaturstigningen vil det kreve at alle olje- og gassproduserende land får satt i gang en nedtrapping av olje- og gassvirksomheten nå. KrF mener at Norge må ta sin del av ansvaret. Vi kan ikke sluntre unna og unnskylde oss med at andre land ikke gjør nok. Alle må gjøre så mye som mulig, og derfor må også norsk olje og gassproduksjon trappes ned. 

KrF sier tydelig nei til leting etter olje og gass i nye områder og at olje- og gassvirksomhet må begrenses til allerede eksisterende felt. KrF har også vedtatt et punkt som legger føringer for hele olje- og gasspolitikken. Dette punktet fastslår at KrF mener norsk olje- og gasspolitikk ikke kan stå i veien for at vi når målene i Parisavtalen. Med den nyeste IPCC rapporten er det bare blitt enda tydeligere hvor mye vårt forbruk påvirker klimaet og skader naturen. Klimaendringene vi ser nå er menneskeskapte, og på sett og vis gir det litt håp, for det betyr jo faktisk at vi kan gjøre noe med det. 

LES MER: Dette er vår klima- og miljøpolitikk.

Nei til ny olje
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet er alle partier som vil gjøre sitt for å øke produksjonen av norsk olje og gass fremover. Dette er politikk som både truer et klima i krise og som truer sårbar natur. Da må andre partier ta kampen og skal man klare å påvirke de store partiene er posisjon viktig. I mange år har KrF kjempet både alene og sammen med Venstre for å få mer klimavennlig politikk og det har nyttet. Vi har fått gjennomslag for blant annet: 

  • Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. 
  • Kraftig økning i CO2-avgiften de neste årene
  • En historisk satsing på karbonfangst og -lagring
  • Med KrF i regjering har Norge som første vestlige land meldt inn forsterkede klimamål i Parisavtalen

Hele verden må med
Klimakrisa løses både med tiltak i vårt eget land, samtidig som vi hever innsatsen internasjonalt. Mange land vil slite med omstilling uten støtte til utvikling av f.eks. strømnett og investeringer i fornybar energi. KrF har kjempet og fått gjennomslag for at det opprettes et eget klimafond som finansieres uten å hente penger fra bistandsbudsjettet. Dersom flere land skal klare å si nei til opprettelse av nye kullkraftverk og si nei til fossilt brensel og annen ikke-fornybar energi, må vi også faktisk bidra til å gjøre det mulig. I stedet for å klage over at det fortsatt er etterspørsel etter olje og gass, må vi bidra til å sikre utviklingsland tilstrekkelig med fornybar energi. Ingen fortjener å tvinges til å ta et valg mellom ekstrem fattigdom og klima- og naturkrise. KrFs engasjement for utvikling er en garanti for at bistanden består og for at Norge ikke stenger døren for internasjonalt samarbeid.

Grønt samarbeid
Flere partier på venstresiden slik som SV, Rødt og Senterpartiet er svært kritiske til blant annet samarbeid med EU og ønsker seg ut av EØS-avtalen. Dersom vi skal få til et ordentlig grønt skifte er vi helt avhengig av å ha samarbeidspartnere og vårt samarbeid med EU, gjennom EØS bidrar til å få ned klimafiendtlige utslipp. Verden trenger mer av det som funker og mindre av det som ikke funker. Det funker å samarbeide. Det som ikke funker er å fortette å lete etter olje.