KrF trengs mer enn noen gang

KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barn rett til å vite hvor de kommer fra. Slik loven nå ligger har vi ikke klart det, sier partileder for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

En alvorlig Kjell Ingolf Ropstar
Foto: Øyvind Ganesh

-Det lå et mulig flertall i saken. KrF har derfor kjempet helt til siste stemme nå var talt, sier Ropstad

KrFs mulighet til å sikre viktige gjennomslag i bioteknologien lå i en flertallsregjering. Det var gjennom en flertallsregjering vi kunne bremse liberaliseringen av loven. Da FrP gikk ut av regjering var dette gjennomslaget langt skjørere.

-At det ble et tydelig flertall for disse endringene i bioteknologiloven er krevende, men vi må også ta det til etterretning at flertallet av stortingspartiene vil ha denne loven, sier Ropstad

Med disse liberaliseringene i bioteknologiloven, så trengs KrF som et verdiparti mer enn noen gang. Når det nå åpnes opp for langt mer gentesting og leting etter diagnoser hos de ufødte barna, så vil det oppstå en rekke nye problemstillinger, sier Ropstad

Med disse liberaliseringene i bioteknologiloven, så trengs KrF som et verdiparti mer enn noen gang.

-Mange har engasjert seg i denne debatten fordi de ikke ønsker et sorteringssamfunn. Erfaringene fra Danmark / Island viser at med massiv leting etter diagnoser blir det knapt født barn med Downs syndrom. KrF ønsker ikke samme utvikling i Norge, sier Ropstad

Hva skal vi lete etter? Hva er et fullverdig liv? KrF vil være tydelige og sette etikk før teknikk.

Nå som loven er vedtatt så forplikter det de som sikret flertall på å følge med en nøytral og god veiledning til gravide så de ikke erfarer abortpress. De må også støtte KrFs og regjeringens likverdsreform for å sikre hjelp og avlastning til familier som har barn med ekstraomsorgsbehov

Mer om bioteknologi

 

Les hva vi mener om Bioteknologi