Bioteknologibehandling går på demokratiet løs!

KrF mener bioteknologiloven først og fremst må ivareta barns rett til å kjenne sitt opphav. Barns beste og menneskets egenverdi må settes først. Det kan ikke være slik at fordi bioteknologien er tilgjengelig, bør vi bruke den til alle formål. KrF mener etikken skal styre teknikken, og ikke motsatt.

Alvorlig Geir Jørgen Bekkevold

Totalt uansvarlig

Stortingsrepresentant for KrF og leder for helse- og omsorgskomiteen Geir Jørgen Bekkevold reagerer sterkt på det løpet Arbeiderpartiet, SV og FrP nå legger opp til i Stortinget. De ønsker å gjøre drastiske endringer i bioteknologiloven uten å gjennomføre en høring som vil kunne belyse konsekvensene.

– Det disse tre partiene nå ønsker å gjøre er et linjeskifte i bioteknologien. Det mener jeg er fullstendig uansvarlig å gjøre uten å vite hva konsekvensene av dette er. Skal ingen få lov til å gi innspill i denne utrolig viktige saken? spør Bekkevold.

– Dette er jo etisk vanskelige spørsmål som fortjener en langt bedre behandling enn dette. Det disse tre partiene nå prøver på er å kaste seg rundt for å få viljen sin, heller enn å faktisk lytte. Jeg har nesten ikke sett noe lignende i min tid på Stortinget, og at de velger å gjøre dette på denne måten i en så krevende sak synes jeg er urovekkende, sier Bekkevold.

Hva slags samfunn ønsker vi oss?

Bekkevold er veldig bekymret for om de endringene de tre partiene nå går inn for kan lede mot et sorteringssamfunn.

– Jeg vil ikke at dette skal bli startskuddet for et sorteringssamfunn hvor staten tilrettelegger for at vi kan drive omfattende leting etter potensielle sykdommer og diagnoser hos det ufødte liv. Jeg er redd dette kan føre til et samfunn som prøver å sile ut mennesker etter egenskaper, sier han.

Jeg er redd dette kan føre til et samfunn som prøver å sile ut mennesker etter egenskaper

– Dette er en skremmende utvikling. I Danmark ser vi at det knapt blir født barn med Down’s syndrom etter at det ble innført en omfattende screening av kvinner. I Norge hører vi til stadighet om familier som blir møtt med at det nærmest forventes at de tar abort når de har fått beskjed om at barnet kan ha en kromosomfeil. Jeg må understreke kan, fordi feilmarginene er så store at det og er relativt stor mulighet for at disse kromosomfeilene ikke stemmer, sier han.

Bekkevold understreker at han ønsker et samfunn som har plass til alle mennesker.

-Jeg vil ha et samfunn som har plass til alle, helt uavhengig av egenskaper. Alle mennesker bør være like velkomne, og jeg synes noen av disse tendensene vi ser er veldig trist. 

KrF vil ikke tillate eggdonasjon

Arbeiderpartiet og FrP har tidligere varslet at de radikalt endre hvordan vi bruker bioteknologi i Norge. Nå har også SV varslet at de vil være med på store endringer av loven, gjennom blant annet å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og mer omfattende sykdomstesting av ufødt liv. Bekkevold reagerer sterkt:

-Skal staten virkelig tilrettelegge for at stadig flere barn blir til uten å ha tilgang til sitt biologiske opphav? Vi vet lite om hvilke konsekvenser dette kan ha for barna. For mange barn vil dette kunne være helt uproblematisk, men som for adoptivbarn, så kan man ikke se bort ifra at det kan være vanskelig for barn ikke å vite eller ha tilgang til sitt biologisk opphav, sier han.

Der andre partier snakker om foreldres rettigheter, understreker KrF at spørsmålet om eggdonasjon må handle om barna og deres rett til tilgang til sitt biologiske opphav.

-I bioteknologidebatten er likestillingsargumentet ofte det mest sentrale argumentet. Det blir opphetet debatt om hvorvidt en ny rettighet skal gis en ny gruppe voksne mennesker. Men hva med barna? spør Bekkevold.

-Jeg har absolutt forståelse for at det er tungt å være ufrivillig barnløs, men for KrF er det helt avgjørende at det er barna, ikke foreldrene, som er førsteprioritet. Hensynet til foreldre kan aldri trumfe barns rettigheter. KrF setter alltid barna først avslutter han.

Mer om bioteknologi

Video: Hva betyr bioteknologiloven