Bioteknologi

Moderne medisinsk forskning gir oss store muligheter til å kurere nye sykdommer og med nye metoder enn tidligere. Bioteknologi spiller en viktig rolle i denne utviklingen, og det er KrF glad for og støtter opp om. Samtidig medfører også bioteknologien at vi må ta stilling til etiske dilemmaer som vi ikke måtte tidligere. For KrF er det viktig at det er etikken som styrer teknikken og ikke omvendt. Det betyr at vi ikke ukritisk skal omfavne alle medisinske metoder som er teknisk mulige, men vi må ha en grundig diskusjon om de etiske konsekvensene av teknologi.

Et eksempel er ved assistert befruktning og muligheten til å undersøke arvematerialet til befruktede egg før egget settes inn i livmoren. Slik kan man velge ut hvilke egg som skal settes inn og hvilke som skal kastes, avhengig av egenskaper. KrF er mot å tillate slike undersøkelser fordi det fører til et sorteringssamfunn der vi skiller ut hvem som har rett til å leve og ikke basert på egenskaper ved et embryo eller foster. Hvis vi begynner å utelukke personer med enkelte sykdommer er veien kort til å utelukke noen flere, og til slutt vil samfunnet ende opp med å ha en veldig snever definisjon av hva som er bra nok til å få bli født. KrF mener alle mennesker er like mye verdt, uansett om de har en spesiell sykdom eller om de har noen spesielle egenskaper. Derfor er vi imot undersøkelser av befruktede egg, det som på fagspråket heter preimplantasjonsdiagnostikk (PGD).

KrF mener alle mennesker er like mye verdt, uansett om de har en spesiell sykdom eller om de har noen spesielle egenskaper.

Det finnes mange måter å benytte bioteknologi og bioteknologisk forskning på som er etisk akseptable. For eksempel er KrF imot forskning på stamceller fra befruktede egg fordi det medfører at det spirende livet blir ødelagt. Derimot er KrF tilhenger av forskning på stamceller fra født individer fordi det er etisk forsvarlig. KrF er altså positiv til bioteknologi som sådan, men det er avgjørende at samfunnet setter noen etiske grenser for hvordan forskning skal foregå, og hva den skal brukes til.

Siste nyheter om bioteknologi

Loading…