Enighet: Trygge folks jobber, bekjempe ensomhet blant eldre og et internasjonalt ansvar

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er glad for at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har kommet frem til en enighet om statsbudsjettet for 2021. – Norge tar et internasjonalt ansvar. Jeg er glad for at vi kan si at målet om en prosent BNI i bistand ligger fast og at vi i 2021 skal ta imot 3000 kvoteflyktninger, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad blir intervjuet av Dagbladet i vandrehallen
Ropstad er glad for at det nå er enighet om statsbudsjett for 2021.

En prosent av BNI i bistand og 3000 kvoteflyktninger

Det som er en krise for Norge, er en katastrofe for verdens fattigste. I følge Verdensbanken er fattigdomsbekjempelsen i verden satt tilbake med 6 til 7 år. KrF er garantisten for at Norge tar sitt ansvar og bidrar til å bekjempe fattigdom i verden gjennom at det gis en prosent av BNI til bistand. Det har vi sørget for også for neste år,

– Kjell Ingolf Ropstad

– For KrF er det viktig at Norge stiller opp og tar ansvar for mennesker som er på flukt. Kvoteflyktninger er de menneskene i verden FN har kategorisert som mest sårbare. Det er mennesker som ikke kan hjelpes i nærområdene sine, som ikke har hjem, lever i krig og konflikt eller blir forfulgt. 

– I budsjettet vi i dag legger frem, legger vi opp til å fortsatt ta imot et høyt antall kvoteflyktninger. Jeg er glad for at vi skal ta imot 3000 kvoteflyktninger til neste år, sier Ropstad.

Bekjempe ensomhet og isolasjon blant eldre

For KrF har det vært viktig å lage et budsjettet bidrar til å bekjempe ensomhet blant eldre. Noe av det som har gjort sterkest inntrykk på meg gjennom den siste tiden, er historiene om eldre som har blitt isolert og mistet aktivitetstilbud og kontakt med andre gjennom denne pandemien, sier Ropstad

265 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre.

Trygge jobber og sikre aktivitet

Koronasituasjonen skaper fortsatt uro og usikkerhet hos mange folk. Permitteringsvarsler og arbeidsledighet er en realitet for veldig mange i Norge.

– Budsjettet tar kraftfulle grep for å sikre folks jobber, for å utruste oss for den helsekrisen vi fortsatt står i og for å bidra til aktivitet både i næringslivet, men også for mennesker som har blitt mer isolert den siste tiden og mistet sitt aktivitetstilbud, sier Ropstad

Regjeringen har lagt opp til grep for å trygge folks arbeidsplasser, og har blitt enig med FrP om kraftige økonomiske tiltak for å hjelpe Norge ut av Krisen. Les mer om delavtalen fra 16.11. 2020 her.

Fortsatt styrke familiene

– Det ligger en kraftig satsing på barnefamiliene i budsjettet for 2021. Økt barnetrygd, økt engangsstønad, kontantstøtte og fritidskortet har vært viktige prioriteringer for KrF og det er jeg glad for å kunne si at ligger fast, sier Ropstad

Les mer her.

Et budsjett som inkluderer

– For KrF er det viktig at budsjettet inkluderer flere i samfunnet og gi flere muligheten til å jobbe. Derfor er jeg glad for at vi nå har sørget for 300 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), sier Ropstad.

– I statsbudsjettet for 2021 har KrF fått gjennomslag for at gravide kvinner som får vite at barnet de bærer antagelig har Downs syndrom eller en diagnose skal få møte en familie som har gjennomgått det samme. Kommende foreldre skal få treffe foreldre som har vært i deres situasjon og få høre om deres erfaringer. De som selv har stått i situasjonen kan gi viktig og betryggende kunnskap videre til engstelige og usikre kommende foreldre, sier Ropstad.

Du kan lese mer om ordningen her.

TV BRA er en TV-kanal som drives av og for utviklingshemmede. Det er et viktig tilbud som gir utviklingshemmede muligheten til å slippe til i den offentlige debatten på en måte vi dessverre ser for lite av i andre medier. Kanalen er viktig for den bidrar til å vise samfunnet hvilke ressurser og muligheter funksjonshemmede har.

– Vi er glad for at TV BRA er sikret videre drift i enigheten, sier Ropstad

Forhandlinger om statsbudsjettet for 2021

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett tidligere i høst. De siste ukene har regjeringspartiene og FrP forhandlet om budsjettet i Stortinget. Partiene ble raskt enige om en delavtale om tilleggsnummeret til statsbudsjettet.

Les mer om den her.

Det var viktig å få på den økonomisk tiltakspakken på plass raskt for å bøte på den vanskelige økonomiske situasjonen mange står midt i. Delavtalen omfattet kraftige økonomiske tiltak for å trygge folks jobber og ble presentert i Stortinget mandag 16. nov.

Så fort delavtalen var presentert, gikk regjeringspartiene og Frp videre med sine forhandlinger om statsbudsjettet for 2021. Etter konstruktive samtaler i underkant av en uke, var alle partiene enige om at det var naturlig å fortsette forhandlingene på partiledernivå. I dag, 1. desember kunne partilederne slå fast at de var kommet til en enighet.