Kraftige tiltak for helse, eldre og næringslivet

Høyre, Venstre og KrF har funnet sammen med Fremskrittspartiet om en rekke viktige tiltak for å bøte på den vanskelige økonomiske situasjonen mange står midt i nå.

– Vi står fortsatt i en situasjon med en pandemi som har rammet både folks helse og næringslivet hardt. Landet vårt står i en akutt situasjon, derfor er jeg glad vi på så kort tid kom frem til enighet på denne viktige delavtalen. Regjeringen har lagt opp til grep for å trygge folks arbeidsplasser, nå har vi forhandlet med FrP og fått til en styrking på viktige områder, blant annet for ensomme eldre, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Tore Storehaug 

Tydelige signaler om hjelp til de som sliter nå

Som en del av forhandlinger om statsbudsjettet for 2021 har regjeringspartiene og Frp forhandlet frem en delavtale med kraftige økonomiske tiltak for å hjelpe Norge ut av krisen. Krisepakken er en del av statsbudsjettet, men det har vært viktig for de fire partiene å forhandle ferdig denne pakken først for å kunne sende tydelige signaler til aktørene som venter på de nye tiltakene.

– Det var viktig for oss å lande denne delpakken først. Det handler om å gi en forutsigbarhet for de som sliter under krisen, sier Storehaug. 

Liv og helse først

De fire partiene prioriterer omfattende midler til hjelpehjelp, både for den fysiske og den psykiske helsen.

 – Vi setter liv og helse først, og prioriterer store midler til helsesektoren, sier Storehaug.
 – Det blir og gitt betydelig summer til sårbare grupper for å hjelpe med den psykiske og sosiale belastningen vi vet at for mange har opplevd på grunn av pandemien og smitteverntiltakene, sier han.

Mer hjelp til ensomme eldre 

Selv om de kraftige smitteverntiltakene er til for å skåne eldre og andre utsatte grupper, har de også gjort hverdagen vond for mange. Mange eldre har følt seg ensomme og isolerte. Partiene har nå blitt enige om å øke bevilgningen til bekjempelse av ensomhet blant eldre med 265 millioner kroner.

– Det kan ikke være sånn at ensomhet blant eldre skal bli den nye normalen. Derfor har vi styrket tiltakene mot ensomhet blant eldre, sier Storehaug. 

Folk skal ha en jobb å gå til

Koronatiltakene er veldig krevende for store deler av næringslivet, og mange mennesker har blitt permittert. Krisepakken skal hjelpe på dette.

– Vi prioriterer å hjelpe næringslivet gjennom pandemien, som også er en økonomisk krise. Vi vil at folk skal ha en jobb å gå til, sier Storehaug.

Tiltak for luftfarten

Partene har blitt enige om flere tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp. De ber og regjeringen se på hvordan sikre videre drift av ikke-statlige flyplasser, som blant annet Torp og Haugesund. – Vi har nå vedtatt at vi kjøper flere flyruter, og ber regjeringen se på forslag til tiltak som kan sikre luftfarten, sier Storehaug. 

Tilbake til ordinære budsjettforhandlinger 

Nå som partiene har blitt enige om denne delpakken, gjenopptar de de ordinære budsjettforhandlingene. 
– Jeg er glad vi nå har blitt enige om disse akutte tiltakene. Nå skal vi sikre et godt statsbudsjett for 2021, avslutter Storehaug.