Den viktige barseltiden

Rode Margrete Hegstad
Oslo KrFs 2. kandidat til Stortinget, Rode Hegstad, ønsker å kjempe for mer politisk fokus på den viktige barseltiden. Foto: Hans Jakob Heimvoll

Den første tiden som nybakte foreldre kan være sårbar, og det er derfor behov for at vi som samfunn stiller ekstra opp for familiene i denne tiden. Kvinner over hele landet har det siste året delt sine opplevelser av en barselomsorg som ikke strekker til for å møte deres behov. Det vil vi i KrF gjøre noe med. 

Flere jordmødre 
Noe av det viktigste for å få en god barselomsorg er å ha nok helsepersonell som kan bistå familiene. KrF vil derfor ha en nasjonal opptrappingsplan for jordmortjenesten, slik at vi sikrer en god oppfølging av alle gravide og barselkvinner. Vi vil finansiere 

LES MER: Dette er vår barne- og familiepolitikk.

Mer tid hjemme for far etter fødsel 
De fleste fedre får i dag to uker omsorgspermisjon etter fødsel, slik at de kan knytte bånd med sitt nyfødte barn og bistå mor hjemme de første ukene. Vi ønsker å gi familiene lengre tid sammen hjemme i denne første tiden, og vil utvide fars omsorgspermisjon til tre uker. Slik gir vi fedre mer tid sammen med barnet sitt, og mødre litt mer tid til å hente seg inn etter fødsel før de skal ha omsorgen for barnet alene på dagtid.

Oppfølging etter fødsel 
Å gå gjennom et svangerskap og en fødsel er en stor belastning for kroppen. Likevel er det i dag ikke noe system som sikrer kvinner oppfølging i etterkant. Mange går derfor med plager i lang tid etter fødsel, uten å be om eller få tilstrekkelig hjelp. KrF vil derfor innføre én time hos fysioterapeut som en del av barselomsorgen, slik at kvinner kan få avdekket eventuelle problemer med bekken, magemuskulatur og underliv, og få en plan for videre oppfølging. I tillegg ønsker vi å gi alle fødekvinner en samtale med lege eller jordmor etter fødselen sin. 

KrF vil satse på familiene i denne første, sårbare tiden. Med det legger vi grunnlaget for at mange får en bedre start på familielivet. 

KrF vil: 

  • Gi far rett til permisjon tre uker etter fødsel.
  • Gjennomføre en nasjonal opptrappingsplan for jordmortjenesten for å sikre god oppfølging av gravide og en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet. 
  • Opprette et nasjonalt kompetansesenter for fødsel- og barselomsorg, blant annet med hensikt å forebygge fødselsskader. 
  • At alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel. 
  • At en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel. 
  • At organiserte barselgrupper med helsepersonell til stede bør være en del av oppfølgingen ved helsestasjonen det første året.
  • Styrke kunnskap, kompetanse, forebygging og oppfølging av fødselsdepresjon.
  • Digitalisere helsekort for gravide.