Barn og familie

KrF vil styrke familiene, ikke styre dem. Vårt mål er at norske barn skal vokse opp i trygge og stabile familier med stor valgfrihet til å forme sin egen hverdag slik de selv ønsker.

Et familievennlig samfunn som setter barna først

Når vi spør foreldre hva som er deres største utfordring, sier de: – Å få nok tid sammen som familie.

Vi kan ikke dele ut tid gjennom politiske vedtak, men vi kan legge til rette for at det ikke skal koste alt for mye å prioritere familietid, særlig mens barna er små. Vi vil også sette ned et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemma. Dette må Norge bli bedre på!

KrF vil for eksempel:

  • gjøre det enklere å kombinere kontantstøtte med barnehage, slik at familier som ønsker det kan få en mer gradvis introduksjon til barnehagelivet. Vi vil også kombinere kontantstøtten med språkopplæring og barnepass for minoritetsforeldre.
  • stille krav om nok voksne i barnehagene som kan se hvert enkelt barn
  • bevare og forbedre barnetrygden gjennom å øke den betydelig for alle, finansiert gjennom økt inntektsskatt for de med høy inntekt. Slik sikrer vi at det er barnefamiliene med lavest inntekt som får størst økning.
  • skrote dagens tredeling av foreldrepermisjonen og begrense kvotene til 10 uker for far og 13 uker for mor og resten til fri fordeling mellom dem.
  • sørge for at foreldre som har jobbet lite før fødsel, for eksempel nyutdannede, får økt støtte

Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!

KrF mener at myndighetenes rolle er å styrke familiene, ikke styre dem

Hvorfor er vi så opptatt av valgfrihet?

KrF mener at myndighetenes rolle er å styrke familiene, ikke styre dem. KrF vil gi familiene muligheten til å gjøre de valgene de mener er gode for seg og sin familie. Derfor er vi opptatt av valgfrihet, fleksibilitet og mangfold. Barnehager med høy kvalitet, en mer fleksibel kontantstøtte, en solid foreldrepermisjon og gode ordninger for aleneforeldre er noen av de viktige tiltakene for KrF i familiepolitikken.

Når familien trenger hjelp

Vi mennesker er ikke fullkomne, og noen ganger fungerer ikke familien så godt som den burde. Da er det viktig å ha et godt apparat på plass for å gi hjelp og støtte. KrF vil ha et enda bedre tilbud innenfor familievern, samlivskurs osv. for å forebygge samlivsbrudd. Hvis barn ikke blir tatt godt nok vare på, trenger vi også et godt barnevern med kapasitet og kompetanse til å sette inn riktige tiltak i hvert enkelt tilfelle. Mange barn venter også på fosterhjem, og vi trenger å rekruttere enda flere til å bli fosterfamilier.