Barn og familie

KrF vil gi barnefamiliene et langt større rom til å forme sin egen hverdag. Småbarnsfasen kan være en hektisk tid, og derfor er det avgjørende med skreddersydde løsninger som er tilpasset hver enkelt familie. Vi vil styrke familiene og ikke styre dem. Familiene må få bestemme selv hva som passer best for seg.

Familiene må få bestemme selv!

Nå ser vi flere og flere partier går inn for politikk som ønsker å styre familiene. Familiene fratas tillit og valgfrihet, og hensynet til «arbeidslinja» skal prioriteres før familienes behov. KrF vil gå motsatt vei. Vi vil styrke familiene og løfte foreldrerollen, vise familiene tillit. KrF vil sikre at foreldre, barn og andre familiemedlemmer har tid til å være sammen.

KrF mener det trengs et skifte i norsk politikk: fra arbeidslinja til familielinja. Fra at alle skal løpe i samme takt til å verdsette at farten kan varierer i ulike deler av livet. Vi skal skape et samfunn hvor tid med hverandre verdsettes like høyt som arbeidstid. Et samfunn hvor arbeidslivet tilpasser seg familielivet, ikke omvendt.

Moderne familiepolitikk handler ikke om å lage maler for antall uker med permisjon eller utvide timer i skolen. En moderne familiepolitikk gir familiene det de ønsker: mer tid sammen fremfor overtid. Gode og fleksible støtteordninger. Og et arbeidsliv som vet at familie er viktig og som legger til rette for at de to gode tingene: familie og jobb kan kombineres. 

KrF går til valg på:

  • Skrote tredelinga av foreldrepermisjon og utvide den med fire uker, samt gjøre fordelingen langt mer fleksibel og tilpasset hver enkelt familie.
  • KrF er garantist for kontantstøtten
  • Innføre en makspris på 7000 for totale utgifter til SFO og barnehage, for hver familie
  • Fortsette styrkingen av barnetrygden til 2000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år.
  • En ekstra ferieuke per forelder med barn under 10 år.

Les hele vårt program som vi går til valg på her