Årsmøte Oslo KrF 15. mars

Velkommen til årsmøte i Oslo KrF tirsdag 15. mars kl. 17.00 – 21.00 på Litteraturhuset!

Det blir servert wraps ved starten av møtet. Kaffe og kaker underveis. Delegater må gjerne komme fra 16.30 for registrering.

Årsmøtetalen blir holdt av Magne Supphellen, medlem av KrFs sentralstyre. 
Hans tema er «Vekststrategi for KrF – og Oslos utfordringer!»

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Velkommen fra fylkesleder
  3. Årsmelding, inkludert valgkampevaluering
  4. Årsregnskap
  5. Valg 
  6. Resolusjoner
  7. Eventuelt