Stranda KrF

Kommunestyregruppen

Svein Lunde

Kommunest. gruppeleder

Lokallagsstyret

Øystein Strand

Øystein Strand

Lokallagsleder

Svein Lars Ringstad

Lokallag kasserer

Liv-Kari Ringstad

Lokallag sekretær

Solfrid Blindheim

Lokallag styremedlem

Andreas Kjølås

Lokallag styremedlem

Kinga Pasztor

Lokallag styremedlem

Svein Lunde

Kommunest. gruppeleder

Sandra Bedringås

KrFU-representant