Stranda KrF

Kommunestyregruppen

Øystein Strand

Øystein Strand

Kommunest. gruppeleder

Øystein Strand

Øystein Strand

Kommunest. fast medlem

Kåre Bø

Kommunest. 1. vara

Eva Rinde Habostad

Kommunest. 2. vara

Brynjar Muren

Kommunest. 3. vara

Lokallagsstyret

Øystein Strand

Øystein Strand

Lokallagsleder

Svein Lars Ringstad

Lokallag kasserer

Liv-Kari Ringstad

Lokallag sekretær

Andreas Kjølås

Lokallag styremedlem

Solfrid Blindheim

Lokallag styremedlem

Kinga Pasztor

Lokallag styremedlem

Svein Lunde

Kommunest. gruppeleder