Søndre Land KrF

Lokallagsstyret

Øystein Wang

Øystein Wang

Lokallagsleder

Roger Kongolo Matungulu

Roger Kongolo Matungulu

Lokallag 1. nestleder

Gerd Myklebust Wang

Lokallag kasserer

Kari Kjellaug Kirsebom

Lokallag sekretær

Synnøve Haugstadsveen

Lokallag styremedlem

Gerd Myklebust Wang

Lokallag skoleringsleder