Sandnes KrF 75 år

Sandnes Kristelig Folkeparti 75 år15.10.45 – 15.10.20

Sandnes KrF er 75 år. Lokallaget ble første gang ble stiftet som Høyland KrF, og senere slått sammen med Sandnes. Grunnlaget for at en ønsket å stifte et lokalt KrF lag, var at en så hvor stor betydning de materielle verdiene fikk i samfunnet, og derfor ønsket et parti med andre verdier.

Samme høst som partiet ble stiftet, ble det stilt liste til kommunevalget som gav resultat 10,5 % av stemmene, 2 av 24 representanter. Først i kommunesammenslutningen i 1965 ble Høyland KrF slått sammen med Sandnes KrF (opprinnelig stiftet i 1947, tatt opp igjen i 1960). Det ble holdt konstituerende møte i den nye kommunen i desember 1964, hvor det var godt fremmøte også fra Høle og Riska.

I vår nære tid hadde vi konstituerende møte i september 2018, hvor Sandnes og Forsand dannet nytt lag i Sandnes KrF.

KrF kjennetegnes med å alltid sette menneskeverdet høyt med uendelig verdi. Menneskeverdet skal beskyttes fra livets begynnelse til en naturlig død. Dette har ligget som grunnlag for mye av politikken som KrF har ført, som da gir at vi har ansvar for å ta vare på hverandre. KrF står ofte på i det sosiale aspektet, og jobber for mennesker som faller utenfor de vanlige normene. Psykiatri og rusfeltet har vært og er derfor ett viktig arbeidsfelt for KrF. Videre er oppbygging av kommunens sykehjem/bofellesskap vært viktige. KrF har også stadig stått opp for å få bygge nye kirker i kommunen. KrF har alltid hatt interesse for skolefeltet og for helse- og sosialfeltet i kommunen. Som mennesker er vi pålagt et forvalteransvar, som betyr at vi skal forvalte miljøet, naturressursene og kulturen til beste for alle mennesker, både vi som lever i dag og for kommende generasjoner. Det gir at vi som KrF lag favner bredt på felt hvor vi har vært engasjerte i Sandes kommune.

Gjennom disse 75 år er det mange som har gjort en stor innsats for Kristelig Folkeparti i Sandnes, og fortjener en stor takk for den verdifulle jobben som er gjort. Det ble utarbeidet en bok i 1995: «Kall til samfunnsansvar – Kristelig Folkeparti i Sandnes 50 år 1945 – 1995». Det er nok flere i KrF som har denne gule 100 siders boka hjemme.

De folkevalgte har gjennom åra vært KrFs viktige representanter i Sandnes. I tillegg har det vært valgt styre lokalt, og derfor alltid vært tillitsvalgte som har jobbet for organisasjonen. KrFK, KrF kvinner, var lenge ett sterkt og markert lag i Sandnes. KrFU, KrF ungdom, hadde også i mange år stort engasjement i Sandnes.


Æresmedlemmer
Følgende har gjennom åra blitt utnevnt som æresmedlemmer:

 • Beint Bentsen
 • Borghild Røyseland
 • Olav Vagle
 • Steinar Ims
 • Harald Solbakken.


Sandnes KrF har vært representert med følgende folkevalgte gjennom disse 75 åra:

Ordførere
Sandnes KrF her gjennom tidene hatt 5 ordførere i Sandnes.

 • Arthur O. Berge (1956-57)
 • Beint Bentsen (1972-73)
 • Odd Arnøy (1978-79)
 • Sigurd Aarsland (1982-85)
 • Geir I. Mykletun (1991-93).


Stortingsrepresentanter
Borghild Røyseland fra KrF i Sandnes ble en god representant fra Sandnes på Stortinget i to perioder (8 år), valgt inn i 1985 og i 1989. Røyseland var medlem av Sandnes bystyre og formannskap fra 1972 til 1989, deretter medlem av Rogaland fylkesting fra 1980 til 1985 og fylkesvaraordfører i Rogaland fra 1984 til 1985. Røyseland var med i sentralstyret og leder for landsstyret fra 1978 til 1984. Hun var også leder for Kristelig Folkepartis Kvinner. (ref Wikipedia)  
Borghild Røyseland ble æresmedlem av Sandnes KrF og Sandnes KrFK.

Bjørg Tørresdal var innvalgt på Stortinget i to perioder, valgt inn i 2001 og 2005. Tørresdal var medlem av landsstyret i Kristelig Folkepartis Ungdom 1982–1983 og var leder i Sandnes Kristelig Folkepartis Kvinner 1990–1992. (ref Wikipedia)


Fylkesledere:

 • Leiv Borsheim – 1962-1963
 • Sigurd Aarsland – 1972-1973
 • Odd Arnøy – 1974-1975
 • Oddny Helen Turøy – 2018-2020


Fylkesordfører:

 • Beint Bentsen – 1976-1979


På Fylkestinget:

 • Anders Garvik – 1963-1967
 • Beint Bentsen – 1968-1979
 • Borghild Røyseland – 1980-1987
 • Knud Gjesdal – 1980-1983
 • Kåre Mangersnes – 1991-1995
 • Anne Sofie Berge – 1995-1999
 • Jorunn Danielsen Tunheim – 1999-2003
 • Tore Johannes Berntsen – 2003-2007


Bystyrerepresentanter:

KrF, Høyland og Sandnes, 1945 – 1985, (ref Beint Bentsen)


Høyland

Valg 1945 – 444 stemmer, 10,5 %, 2 av 24 representanter

 • Anton Eide
 • Anders Garvik


Valg 1947 – 531 stemmer, 11 %, 3 av 24 representanter

 • Anders Garvik
 • Bjarne Bjørnsen
 • Andreas Gramstad


Valg 1951 – 736 stemmer, 12,9 %, 3 av 24 representanter

 • Peter Robberstad
 • Andreas A. Gramstad
 • Arthur O. Berge


Valg 1955 – 749 stemmer, 11,9 %, 2 av 35 representanter

 • Andreas Garvik
 • Arthur Berge – ordfører i 2 år
 • Peter Robberstad
 • Bjarne Bjørnsen


Valg 1959 – 966 stemmer, 13,6 %, 5 av 41 representanter

 • Anders Garvik – varaordfører og formannskap
 • Leiv Borsheim
 • Bjarne Bjørnsen
 • Helmer Nordmark
 • Ole Røyseland

Sandnes KrF tar opp igjen arbeidet i 1960, meldte seg 20 medlemmer, formann Per Høybråten.


Valg 1963 – 1162 stemmer, 12,6 %, 5 av 41 representanter

 • Leiv Borsheim
 • Arthur Berge
 • Anders Garvik – varaordfører og formannskap
 • Ole Røyseland
 • Beint Bentsen

Kommunesammenslåing 01.01.65, Sandnes, Høyland, Høle, RiskaSandnes

Valg 1964, ekstraordinært – 1550 stemmer, 13,6 %, 9 av 69 representanter

 • Hans Jødestad (kumulert fra Riska)
 • Lars Hovtun (kumulert fra Høle)
 • Leiv Borsheim – formannskap
 • Anders Garvik – formannskap
 • Odd Arnøy
 • Berge Aadland
 • Beint Bentsen
 • Magnus Sture
 • Mikael Landro

Desember 1964 ble Stor-Sandnes KrF og ny formann ble Håkon Fosså.
KrFU lag hadde da 65 medlemmer med formann Audun Stokka. KrFK ble ledet av Borghild Røyseland.  Sandnes KrF hadde da totalt 450 medlemmer.


Valg 1967 – 1633 stemmer, 12,9 %, 9 av 69 representanter

 • Beint Bentsen
 • Leiv Borsheim
 • Berge Aadland
 • Magnus Sture
 • Karl Kjosavik
 • Sigurd Aarsland
 • Viggo Bøe
 • Kristen Helland
 • Gunnar Thorsen

Riska og Gandal kretser hadde størst oppslutning med over 20 % av stemmene.


Valg 1971 – 2388 stemmer, 17,1 %, 12 av 69 representanter

 • Beint Bentsen – ordfører 2 år, varaordfører 2 år, formannskap
 • Odd Arnøy – formannskap
 • Sigurd Aarsland
 • Borghild Røyseland – formannskap
 • Karl Kjosavik
 • Magnus Sture
 • Jan Fr. Oftebro
 • Sverre Stokka
 • Berge Aadland
 • Olav Vagle
 • Viggo Bøe
 • Einar J. Kvalvåg

«Seieren er KrFs i Sandnes, antagelig KrF ordfører», ref Aftebladet.


Valg 1975 – 3179 stemmer, 15 av 69 representanter

 • Odd Arnøy – varaordfører 2 år, ordfører 2 år, formannskap
 • Leif Berge
 • Borghild Røyseland – formannskap
 • Sigurd Aarsland – formannskap
 • Beint Bentsen
 • Kjell O. Haukeli
 • Per Inge Fjelde
 • Jan Fr. Oftebro
 • Kåre Mangersnes
 • Klara Røiseland
 • Audun Stokka
 • Marthe Spilling
 • Steinar Ims
 • Torleif Henriksen
 • Leiv Åbrekk

950 Medlemmer pr aug 1978, vervet 150 første halvår.


Valg 1979 – 2976 stemmer, 17,5 %, 12 av 69 representanter

 • Per Inge Fjelde (kumulert)
 • Steinar Ims (kumulert)
 • Sigurd Aarsland (kumulert) – varaordfører 2 år, ordfører 2 år, formannskap
 • Turid Riska (kumulert) – formannskap
 • Signy Meling (kumulert)
 • Audun Stokka
 • Leif Berge
 • Kåre Mangersnes – formannskap
 • Karstein Dragsund
 • Harald Solbakken
 • Ole Røyseland
 • Tor Skundberg


Valg 1983 – 2798 stemmer, 14 %, 10 av 69 representanter

 • Sigurd Aarsland (kumulert) – formannskap, ordfører 1984/85
 • Turid Riska (kumulert)
 • Harald Solbakken – formannskap
 • Kåre Mangersnes – formannskap
 • Geir I. Mykletun
 • Olav Vagle
 • Knud Gjesdal
 • Jostein Klippen
 • Kari Surland Riska
 • Kåre Løvaas      

Borghild Røyseland ble valgt som en av KrFs to fylkesutvalgsmedlemmer, hun ble også valgt til fylkesvaraordfører.


Valg 1987 – 2855 stemmer, 13,3 %, 9 av 69 representanter (ref Årsmelding 1987)
KrF var i posisjonen (Bystyremedlemmer ref. Aftenbladet)

 • Geir I. Mykletun
 • Svein I. Kristoffersen
 • Olav Lindal
 • Kåre Mangersnes
 • Ingvar Torbjørn Vignes
 • Knud Gjesdal
 • Joleiv Salte
 • Anne Sofie Berge
 • Jostein Klippen


Periode 1991-1995        9 av 69  representanter

 • KrF var i posisjonen (Bystyremedlemmer ref. Aftenbladet)
 • Geir I. Mykletun
 • Anne Sofie Berge
 • Kåre Mangersnes
 • Kjetil Ims Winther
 • Olav Vagle
 • Leiv Aabrekk
 • Svein I. Kristoffersen
 • Karin Røyseland Jordal
 • Ingrid Olene Ask


Periode 1995-1999        9 av 69  representanter
KrF var i posisjonen (Bystyremedlemmer ref. Aftenbladet)

 • Steinar Ims
 • Karin Røyseland Jordal
 • John Mork Urstad
 • Sverre Hetland
 • Arne Jonassen
 • Leiv Vårdal
 • Arthur Krogedal
 • Brynhild Eggebø
 • Olav Vagle


Periode 1999-2003        11 av 69  representanter
KrF var i posisjonen (Bystyremedlemmer ref. Aftenbladet)

 • Steinar Ims – varaordfører
 • Charles Wadsworth (kumulert ungdomskandidat)
 • Brynhild Eggebø
 • Sverre Hetland – gruppeleder fra januar 2003
 • Harald Solbakken – gruppeleder ut desember 2002
 • John Mork Urstad
 • Trond Niemi /– Andreas Sollie, fast vara fra august 2002
 • Bjørg Elin Hveem Storli
 • Signe Nijkamp
 • Aud Skjørestad
 • Bjørg Hølland


Periode 2003-2007, 6 av 49  representanter(ref Årsmelding 2004, 2005)
KrF var i opposisjon for første gang siden 1965

 • Sverre Hetland – gruppeleder
 • Brynhild Eggebø
 • Harald Solbakken
 • Signe Nijkamp
 • Andreas Sollie
 • Leif Berge


Periode 2007-2011        6 av 49  representanterKrF var i posisjon (samarbeid mellom Ap, H, KrF og V)

 • Sverre Hetland – gruppeleder
 • Signe Nijkamp
 • Harald Solbakken
 • Oddny Helen Turøy
 • Aud Skjørestad
 • Lars Sigurd Tjelle

Cathrine Eide ble innvalgt. Hun fikk fritak etter en stund, og da rykket Lars Sigurd Tjelle opp.


Periode 2011-2015    4 av 49  representanter
KrF var i opposisjon

 • Signe Nijkamp – gruppeleder
 • Oddny Helen Turøy
 • Helge Dragsund
 • Lars Sigurd Tjelle /- Knut Reier Indrebø, fast vara 2012-2015


Periode 2015-2019    5 av 49 representanter
KrF var i opposisjon

 • Oddny Helen Turøy – (kumulert) gruppeleder
 • Knut Reier Indrebø (kumulert) /– Ståle Espevik, fast vara 2017-2019
 • Signe Nijkamp
 • Trond Niemi
 • Bjørg Riska JosefsenKommunestyret, Periode 2019-2023    4 av 49 representanter
KrF i opposisjon

 • Oddny Helen Turøy – (kumulert) gruppeleder
 • Guro Heggemsnes Fløysvik (kumulert fra Forsand)
 • Trond Niemi /– Ståle Espevik, fast vara 1. år
 • Christian Riska


KrFK – Kristelig folkeparti kvinner – har hatt mange engasjerte i Sandnes, og kan således skrive en egen historie. Følgende har vært spesielt engasjerte i KrFK:

 • Borghild Røyseland
 • Turid Riska
 • Kari Surland Riska
 • Bjørg Tørresdal
 • Jorunn Danielsen Tunheim (fylkesleder)
 • Karin Røyseland Jordal (fylkesleder)
 • Aina Østraadt
 • Bjørg Elin Storli
 • Brynhild Eggebø
 • Signe Nijkamp.


KrFU – Kristelig folkeparti ungdom:

 • Tore Johannes Berntsen (fylkesleder 2003-2005)
 • Jøran Orstad Johnsen (fylkesleder 2012-2013)
 • Sigmund Svendsen
 • Jorunn Danielsen Tunheim
 • Karen Fosså Handeland
 • Odd Håland Øksnevad.

STKS KrFU inneholdt Sandnes, Time, Klepp og Sola KrFU i 2012 og hadde ca 120 medlemmer. Sandnes var representert ved styremedlem Ida Gahnstrøm Andersen.


Lokallagsledere:

 • Anton Eide – 1945-1946 (Høyland)
 • Kristoffer Egeland – 1947-1948 (Høyland)
 • Helmer Nordmark – 1949-1952, 1957-1958 (Høyland)
 • Bjarne Bjørnsen – 1953-1954 (Høyland)
 • Leiv Borsheim – 1955 -1956, 1959-1964 (Høyland)
 • Håkon Fosså – 1965-1967, 1971-1972
 • Ole Røyseland – 1968, 1985-1986
 • Olav Vagle – 1969-1970, 1977-1981, 1983
 • Lars Sandved – 1973-1974
 • Samson Skår – 1975
 • Gunnar Fuglestad – 1976
 • Olav Lindal – 1982
 • Aslak Apeland – 1984
 • Sigmund Svendsen – 1987-1995
 • Harald Solbakken – 1996-1997
 • Ingebjørg Vagle Østrem – 1998-1999
 • Elias Østhus – 2000-2002          
 • Karen Fosså Handeland – 2003-2004
 • Oddny Helen Turøy – 2005-2007, 2013
 • Brynhild Eggebø – 2008-2011
 • Ingvar Josdal – 2012, jan-nov
 • Aina Østraat – 2012, fra nov
 • Bjørn Bråtveit – 2014
 • Trond Niemi – 2015-2016
 • Magnus Tekse – 2017-2018
 • Karim Hamed Saffaran – fra 03.09.18, Nye Sandnes KrF
 • Bjørg Riska Josefsen – 2019-2020

Opplysninger fra oversikt av Bent Beintsen, hefte «Kall til samfunnsansvar» 1995, KrF-Arkiv, E-arkivet Aftenbladet, fylkessekretær Olav Eggebø Aanonsen og Harald Solbakken.

November 2020
Bjørg Riska Josefsen      


Forsand Kristeleg Folkeparti 1953 -2018

Forsand Kristeleg Folkeparti vart stifta i 1953. Andreas Rossavik var den som stod i spissen for stiftinga saman med Tormod Rossavik og fleire andre. Tormod  Rossavik var den første formannen.

Diverre finn ein ikkje protokollar for åra 1953 fram til 1979. Difor har ein lite fakta frå desse åra. Men ein veit at ein hadde regelmessige medlemsmøte med besøk av sentrale personar i KrF kvart år. Det var oftast Rogaland sine stortingsrepresentantar og KrF-folk frå andre stader i fylket.

Det var 15 representantar i Forsand kommunestyre etter kommunegrense-reguleringa i 1965 der Forsand mista Frafjord og Dirdal. Forsand var ein fattig kommune og måtte styrast nøkternt.’

Ved valet i 1975 vart talet på kommunestyre-representantar auka til 17. Og det året var første gongen at det vart stilt KrF-liste i Forsand. Men før den tid var fleire KrF-arar med i kommunestyret, innvaldt på bygdelista. Medlemstalet i Forsand KrF var 100 på det meste. Men det synte seg ved vala at mange fleire stemte KrF.

Forsand hadde KrF-ordførar i 26 år i tidsrommet 1972 til 2015. Det var fordelt på Tormod Rossavik, Per Fløysvik, Torstein Haukalid og Ole Tom Guse. KrF hadde i same tidsrom varaordførarvervet i 18 år.  Frå valet i 1972 og fram til 2015, siste periode før kommunesamanslåinga, hadde Forsand KrF slik ei sterk hand på rattet i Forsand kommune.

KrF og Sp har vore dei to største partia og dei har veksla på å ha ordførar heilt fram til 2015.

Tormod Rossavik var samanhengjande med i kommunestyret i 20 år, innvald i 1959. Han var varaordførar i 1962-63. I 1972 vart Tormod Rossavik vald til ordførar. I denne perioden vart alders- og sjukeheimen på Forsand bygd. Tormod Rossavik arbeidde svært aktivt for å få gjennom byggeprossessen for Forsandheimen. Han sette mange positive spor etter seg i Forsand i åra som politikar, og fekk Kongens fortenestemedalje som takk for det.

Ved valet i 1975 fekk KrF inn heile sju representantar

Då fekk KrF både ordførar og varaordførar, Tormod Rossavik og Per Fløysvik.

I denne perioden vart det innført eigedomsskatt på verk og bruk i Forsand.

Kraftverka i Lysefjorden vart ei god inntektskjelde for Forsand. Økonomien tok gradvis til å betra seg. Kraftinntektene auka mykje i denne tida då nye kraftverk som Sira-Kvina og Tjodan vart bygde.

Per Fløysvik vart første gong innvald i kommunestyret ved valet hausten 1971. Han sat då samanhengjande til ut 1983. Fløysvik var varaordførar frå 1976 til 1978. Hausten 1978 bad Tormod Rossavik om avløysing frå ordførarvervet, og Per Fløysvik vart vald som ordførar. Fløysvik heldt fram som ordførar i perioden etter, fram til og med 1983. Han var og med i kommunestyret i åra 1992 – 99.

Per Fløysvik var den som først og fremst medverka til at ein fekk gjort avtalar med Lyse Kraft og sikra at Forsand kommune fekk sin rettmessige kompensasjon for Tjodan-utbygginga.  Pengane ein fekk vart plassert i eit fond som seinare har blitt brukt til vegprosjekt og næringsutvikling i Forsand.

I 1980 starta bygginga av Forsand kommunehus. Det stod ferdig juni 1981. Men før det, var det mange rundar for ordføraren for å finna ei høveleg tomt og grunneigarar som ville selja.

Per Fløysvik var og formann i plankomiteen for utbygging av Forsand skule. Skuleåret 1981-82 flytta elevar og lærarar inn i det nye kommunehuset og den gamle legebustaden. Og skulen vart ombygd og renovert, ferdig til nytt skuleår hausten 1982.

I Per Fløysvik sin ordførarperiode vart det sett i gong arbeid med veg til Høllesli og veg mellom Sirdal og Lysebotn.   Per Fløysvik var Forsand-politikar i 20 år.                                                              

Torstein Haukalid vart innvald på KrF-lista ved valet i 1975. Han vart vald til varaordførar ved valet i 1983 og hadde dette vervet ut 1989. I 1990-91 var han ordførar. Frå 1995-1999 var han varaordførar att, og vart så vald til ordførar for perioden 1999- 2003.   I 2007 vart han innvald att som vanleg medlem og var med i kommunestyret ut 2019 til Forsand gjekk inn i Sandnes. I alt har han vore med i Forsand kommunestyre i 36 år.

Torstein Haukalid begynte som ordførar nett då Forsand kulturhus var ferdig og skulle innviast, i januar 1990. Huset som rommar to symjebasseng, idrettshall, bibliotek, kafe og ungdomsklubblokale har vore til stor glede for forsandbuen i 30 år. KrF-aren Ingvar Fossan var leiar av byggjekomiteen for kulturhuset.

Torstein Haukalid har vore opptatt av samferdsel. Han var ein av pådrivarane for «Høgsfjordbruene» som innebar ny veg frå Jørpeland til Sandnes med bru over Høgsfjorden og over Lysefjorden. Av dette har ein fått ny veg Botne – Oanes, 1994, og bru over Lysefjorden, 1997. Haukalid medverka og sterkt til å få bygd vegen mellom Årdal og Songesand som stod ferdig i 1995.

Haukalid arbeidde aktivt for å få tunnel Espedal – Frafjord inn i Ryfastpakken.
Elles har han vore ivrig i å utvikla eit aktivt samarbeid mellom kommunane i Ryfylke.

Reinert Lerang var varaordførar for KrF i 1992-1995. I den perioden tok ein til med oppbygging av fortidslandsbyen på Landa. Forskningsstasjonen på Lerang vart bygd.

Og Forsand KrF stod i bresjen for å få ei kommunal kontantstøtteordning til foreldre med barn i alderen ½ til 2 ½ år. Den vart innført i 1993. Fem år seinare vart den statlege kontantstøtta oppretta, og Forsand avvikla si ordning.

Ole Tom Guse vart vald inn i kommunestyret som KrF-ar i 2003. Ved valet i 2007 vart han vald til ordførar. Også neste periode, 2011 til 2015, var Guse ordførar. Han var og med i kommunestyret 2015 til 2019 som vanleg medlem. Ole Tom Guse dreiv ei god og positiv marknadsføring av Forsand kommune.
Han arbeidde for og fekk gjennomført utbygging av infrastruktur i heile kommunen, og han var den som fekk gjennomført utbygging av Bergebakkane bustadfelt.

I januar 2019 melde Guse seg ut av KrF pga. retningsvalet partiet tok då dei gjekk inn i regjering med Frp. Han var med i kommunestyret i 16 år.

I det politiske arbeidet har KrF påvirka til eit godt og fredeleg samarbeid i Forsand kommune.

KrF sine folk har arbeidd for ein aktiv næringspolitikk. Ein har stått på i samferdselssaker. Ein har medverka til å byggja ut eit godt pleie- og omsorgstilbod, eit svært bra barnehagetilbod og eit flott skuleanlegg.

På kultursektoren har KrF arbeidd for at lag og organisasjonar skulle få gode, årlege driftstilskot.

Medlemstal
I 1979 var det 70 medlemmer i Forsand KrF. Litt ut over 1980-åra auka medlemstalet. På det meste var det 100 medlemmer. Det gjekk tilbake på slutten av 1990-talet og inn i det nye tusenåret. Då laget vart avvikla, var det 51 medlemmer.

Kommunesamanslåing
KrF i Forsand arbeidde aktivt for ei kommunesamanslåing mellom Forsand, Strand og Hjelmeland som ein såg på som eit felles bu-og arbeidsområde og som ein hadde mykje samarbeid med både kommunalt og mellom ulike organisasjonar. Jørpeland var blitt vår by. Men i denne siste perioden vart Forsand motvillig slått saman med Sandnes kommune.

Styremedlemmer i Forsand KrF då laget vart avvikla og slått saman med Sandnes KrF 03.09.2018:

 • Siv Fossan, leiar,
 • Morten Oaland, nestleiar,
 • Ole Tom Guse, sekretær,
 • Annbjørg Strøm Haukalid, kasserar
 • Oddvar Berge, styremedlem.

Ordførarar:

 • Tormod Rossavik:          1972-1979
 • Per Fløysvik:                   1978-198
 • Torstein Haukalid:          1990-1991, 1999-200
 • Ole Tom Guse:                2007-2015

Varaordførarar

 • Tormod Rossavik            1962-1963, 1978-197
 • Per Fløysvik                     1976-1978
 • Torstein Haukalid           1983-1989, 1995-199
 • Reinert Lerang                1992-1995

Fylkestinget

 • Tormod Rossavik:           1972-197
 • Annbjørg S. Haukalid:    1999-2003

Kommunestyremedlemmer

1972-1976 (KrF-medlemmer innvald på bygdeliste.)

 • Tormod Rossavik  
 • Per Fløysvik
 • Jan Berge

1976-1979 (KrF stilte liste for første gong i Forsand.)

 • Tormod Rossavik
 • Per Fløysvi
 • Ingvar Fossa
 • Torstein Haukali
 • Terje Helgeland
 • Oddvar Berg
 • Borghild Erevik

1980-1984

 • Per Fløysvik
 • Torstein Haukali
 • Ingvar Fossa
 • Gerd Marie Berge, 1980-1981 (flytta i 1981)
 • Borghild R. Erevik, 1981-1983

1984-1988

 • Torstein Haukali
 • Terje Helgeland
 • Bernt J. Høie
 • Svein Rettedal / Kjell Magnar Stangeland 

1988-199

 • Torstein Haukali
 • Ingvar Fossa
 • Brit Berg
 • Oddvar Berg
 • Sissel Hadlan
 • Kjellaug R. Frantzen

1992-199

 • Reinert Leran
 • Per Fløysvi
 • Tormod Retteda
 • Annbjørg Strøm Haukali
 • Magne Oftedal

1995-1999

 • Torstein Haukalid
 • Per Fløysvik
 • Oddvar Berg
 • Kjellaug R. Frantze
 • Terje Helgeland

1999-2003

 • Torstein Haukali
 • Terje Helgelan
 • Brit Berg
 • Morten Oaland

2003-2007

 • Ole Tom Guse
 • Siv Fossa
 • Morten Oaland

2007-2011

 • Ole Tom Gus
 • Torstein Haukali
 • Ingeborg Slettebø Meyer
 • Jon Fløysvi
 • Siv Fossan

2011-2015

 • Ole Tom Guse
 • Torstein Haukali
 • Jon Fløysvi
 • Morten Oalan
 • Gerny Berge 2011-2012 (flytta i 2012)
 • Ingunn Tangen 2012-2015

2015-2019

 • Ole Tom Guse  (Utmeldt frå KrF januar 2019)
 • Torstein Haukali
 • Guro Heggemsnes Fløysvi
 • Morten Oaland

Lokallagsleiarar:

 • Tormod Rossavik         1953
 • Andreas Rossavik       1954-1958
 • ?                                    1959-1960
 • Tormod Rossavik         1961-1963
 • Andreas Rossavik        1964-1966
 • Bjarne Frantzen           1967-1973
 • Oddvar Berge              1974
 • Bjarne Frantzen           1975
 • Ingvar Fossan              1976
 • Jan Berge                    1977-1978
 • Jan Otto Hånes           1979-1981
 • Kjellaug R. Frantzen    1982-1983
 • Tormod Rossavik         1984-1985
 • Thormod Rettedal       1986-1987
 • Per Fløysvik                 1988-1989
 • Reinert Lerang             1990-1991
 • Reidar Høllesli             1992-1993
 • Terje Helgeland           1994-1995
 • Annbjørg S. Haukalid  1996-1997
 • Per Fløysvik                  1998-1999
 • Morten Oaland            2000-2003
 • Jon Fløysvik                 2004-2009
 • Torstein Haukalid        2010-2015
 • Siv Fossan                   2016-2018

November 2020
Annbjørg Haukalid