Ringsaker KrF

Lokallagsstyret

Oluf Maurud

Lokallagsleder

Inger Marie Ringsbu

Lokallag nestleder

Kjell Håkon Salicath

Lokallag kasserer

Inger Marie Ringsbu

Lokallag sekretær

Ole Amund Gillebo

Lokallag styremedlem

Øyvind Lorentzen

Lokallag styremedlem

Grete Marie Grønneng

Lokallag 1. vara

Anne-Grethe Sølvsberg

Lokallag 2. vara

Thor Kristian Ringsbu

Lokallag 3. vara