Ringsaker KrF

Lokallagsstyret

Anne Kjersti Sæle

Anne-Kjersti Sæle

Lokallagsleder

Jørn Brynstad

Lokallag nestleder

Kjell Håkon Salicath

Lokallag kasserer

Oluf Maurud

Oluf Maurud

Lokallag sekretær

Anh Hoang Gia Nguyen

Lokallag styremedlem

Tor Arne Leberg

Lokallag 1. vara

Tom Synstad

Lokallag 2. vara

Bjarte Holm

Lokallag 3. vara