Ringsaker KrF

Lokallagsstyret

Oluf Maurud

Oluf Maurud

Lokallagsleder

Inger Marie Ringsbu

Lokallag nestleder

Kjell Håkon Salicath

Lokallag kasserer

Anne Kjersti Sæle

Anne-Kjersti Sæle

Lokallag sekretær

Jørn Brynstad

Lokallag styremedlem

Tor Arne Leberg

Lokallag 1. vara

Thor Kristian Ringsbu

Lokallag 2. vara

Bjarte Holm

Lokallag 3. vara