Randaberg KrF

Lokallagsstyret

Kjell Nordbø

Lokallagsleder

Kåre Helgøy

Lokallag nestleder

Portrettbilde av Maria Nybø

Maria Nybø

Lokallag kasserer

Portrettbilde av Ann Elin Østebøvik

Ann Elin Østebøvik

Lokallag sekretær

Kjell Nordbø

Kommunest. gruppeleder

Portrettbilde av Cathrine Askvik

Cathrine Askvik

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Kjell Nordbø

Kommunest. gruppeleder

Portrettbilde av Bodil Fjermestad Ludvigsen

Bodil Fjermedal Ludvigsen

Kommunest. fast medlem

Rune Arild Øygard

Kommunest. fast medlem

Asbjørn Thorsen

Kommunest. 1. vara

Thore Askvik

Kommunest. 2. vara

Portrettbilde av Maria Nybø

Maria Nybø

Kommunest. 3. vara

Portrettbilde av Helge Todnem

Helge Todnem

Kommunest. 4. vara

Portrettbilde av Tomas Mørch

Tomas Mørch

Kommunest. 5. vara

Hogne Steinnes

Kommunest. 6. vara

Portrettbilde av Bodil Fjermestad Ludvigsen

Bodil Fjermedal Ludvigsen

Kommunest. utvalgsleder

Kjell Nordbø

Kommunest. utvalgsmedlem

Rune Arild Øygard

Kommunest. utvalgsmedlem

Asbjørn Thorsen

Kommunest. utvalgsmedlem