Nordre Follo KrF

Du kan utgjøre en forskjell – Bli medlem!

Hjelp oss få større slagkraft i kampen for respekten for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Hjelp oss sette menneskeverd i sentrum

Ditt bidrag gir oss mer gjennomslag i politikken, for kristne menneskesynet og nestekjærlighet.

Vipps din gave til 770077 eller søk opp «Gaver KrF».