Lund KrF

Lokallagsstyret

Portrettbilde av Magnar Kro Baisgård

Magnar Kro Baisgård

Lokallagsleder

Portrettbilde av Morten Drivdal

Morten Drivdal

Lokallagsleder

Portrettbilder av Øyvind Steinnes

Øyvind Steinnes

Lokallag nestleder

Portrettbilde av Tom Helge Moen

Tom Helge Moen

Lokallag kasserer

Portrettbilde av Tom Helge Moen

Tom Helge Moen

Lokallag sekretær

Portrettbilde av Åse Herborg Ege

Åse Herborg Ege

Lokallag styremedlem

Portrettbilde av Karl Jostein Østrem

Karl Jostein Østrem

Lokallag styremedlem

Portrettbilde av Magnar Kro Baisgård

Magnar Kro Baisgård

Lokallag styremedlem

Portrettbilde av Gro Helleland

Gro Helleland

Kommunest. gruppeleder

Per Ove Røyland

Lokallag 1. vara

Portrettbilde av Tone Skårland Skjærpe

Tone Skårland Skjærpe

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Portrettbilde av Gro Helleland

Gro Helleland

Kommunest. varaordfører

Portrettbilde av Gro Helleland

Gro Helleland

Kommunest. gruppeleder

Portrettbilde av Tom Helge Moen

Tom Helge Moen

Kommunest. fast medlem

Portrettbilde av Halvor Magne Skoland

Halvor Magne Skoland

Kommunest. fast medlem

Portrettbilde av Tove Birkeland Steinnes

Tove Birkeli Steinnes

Kommunest. fast medlem

Portrettbilde av Pål Anker Ravndal

Pål Anker Ravndal

Kommunest. 1. vara

Portrettbilde av Kjell Rune Iveland

Kjell Rune Iveland

Kommunest. 2. vara

Portrettbilde av Ståle Kro

Ståle Kro

Kommunest. 4. vara