Lillehammer KrF

Kommunestyregruppen

Jytte Sonne

Jytte Sonne

Kommunest. fast medlem

Gunnar Melbø

Kommunest. 2. vara

Lokallagsstyret

Jytte Sonne

Jytte Sonne

Lokallagsleder

Ingvild Paddon

Lokallag kasserer

Johannes Ensby

Johannes Ensby

Lokallag sekretær

Asbjørn Myren Svensen

Lokallag styremedlem

Randi Annette Lien

Lokallag styremedlem

Jytte Sonne

Jytte Sonne

Kommunest. gruppeleder

Tariku Golle Mamo

Lokallag 1. vara