Indre Fosen KrF

Lokallagsstyret

Bilde av Verena Grønning

Verena Erne Grønning

Lokallagsleder

Bilde av Beate Vågen

Beate Rønning Vågen

Lokallag nestleder

Bilde av Knut Kruken

Knut Kruken

Lokallag kasserer

Bilde av Kjersti Ngozi Furuseth

Kjersti Ngozi Furuseth

Lokallag sekretær

Bilde av Jon Normann Tviberg

Jon Normann Tviberg

Lokallag styremedlem

Kjell Inge Råket

Lokallag styremedlem

Ole Jørgen Haaverstad

Lokallag styremedlem

Bilde av Jon Normann Tviberg

Jon Normann Tviberg

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Verena Grønning

Verena Erne Grønning

Lokallag nom.komite leder

Bilde av Verena Grønning

Verena Erne Grønning

Lokallag prog.komite leder

Kommunestyregruppen

Bilde av Jon Normann Tviberg

Jon Normann Tviberg

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Odd Arne Sakseid

Odd-Arne Sakseid

Kommunest. 1. vara

Bilde av Kjersti Ngozi Furuseth

Kjersti Ngozi Furuseth

Kommunest. 2. vara

Bilde av Beate Vågen

Beate Rønning Vågen

Kommunest. 4. vara