Heim KrF

Lokallagsstyret

Bilde av Astri Marie Wessel

Astri Marie Wessel

Lokallagsleder

Gudbjørn Singstad

Lokallag nestleder

Torill Anita Elnes

Lokallag kasserer

Anne Kristine Bolme Selnes

Lokallag sekretær

Florence Namasinga Selnes

Lokallag styremedlem

Marit Barlaup Rodal

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Knut Johan Singstad

Kommunest. gruppeleder

Solveig Krokli Lernæs

Lokallag 1. vara

John Hallvard Lidal

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Knut Johan Singstad

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Astri Marie Wessel

Astri Marie Wessel

Kommunest. 1. vara

Torill Anita Elnes

Kommunest. 2. vara

Henrik Rodal

Kommunest. 3. vara

Anne Kristine Bolme Selnes

Kommunest. 4. vara